Thư viện

Trải nghiệm

Thứ Ba, tháng 7 26, 2011

Tiện ích Magazine Recent Posts cho Blogger

Recent Post theo Label ở Homepage blogspot - Tiện ích Magazine Recent Posts cho Blogger - Làm đẹp trang chủ blogspot

Chia sẻ:
Tiếp tục chủ đề tạo tiện ích Recent Posts cho Blogger, bài viết này Namkna sẽ tổng hợp những style Recent Posts đẹp mắt mang phong cách báo chí, được phát triển bởi Fandung – một blogger trẻ tiềm năng trong giới Blogger Việt Nam.


Do Fandung phát triển nhiều Style cho tiện ích Magazine Recent Post, nên namkna  sẽ giới thiệu từng Style một, update thường xuyên ( cho đến hết ), và nếu các bạn biết thêm một style nào khác ( của tác giả khác ) vui lòng để lại comment bên dưới để chúng ta cùng trao đổi và học hỏi nhé !

Recent Post theo Label ở Homepage - Tiện ích Magazine Recent Posts cho Blogger - by: http://namkna.blogspot.com/
Hình minh họa | Xem  DEMO 


Thực hiện :

1. Vào Thiết kế > Phần tử trang

2. Tạo một widget HTML/JavaScripts và chèn vào đoạn code bên dưới :
<style type="text/css">  
#cotent-news {   
border:#999 solid 1px;   
width: 650px;   }   
#top-news {   
width: 440px;   
height:166px;    padding:5px;   
border:#bbb solid 1px;   
background:#eee;   
font-size:12px;   
}   
#bottom-news {   
width: 444px;   padding:5px;   
}   
#bottom-news-item {   
width: 106px;   
margin-right:5px;   
float:left;   
}   
#left-news {  
width: 200 px; 
padding:5px;   
border-left:2px dotted #ccc;   
}   
</style>   
<script language="JavaScript">   
imgr = new Array();   
imgr[0] = "http://2.bp.blogspot.com/-5ShnwAhC-eM/TyyZeHwfpPI/AAAAAAAAAcs/cRaiet9Jhj4/s1600/nothumbnail-bai-viet-kgong-anh-namkna-ngoctra.gif";   
imgico= "http://4.bp.blogspot.com/-GsC8zLoeoSg/TyyZ677yMVI/AAAAAAAAAc4/SSeCIhN4jl4/s1600/icom-left-news-namkna-ngoctra.gif";   
showRandomImg = true;   
topwidth = 160;   
topheight = 160;   
botheight = 100;   
botwidth = 100;   
fntsize = 12;   
vnesize = 18; //kích thước của tiêu đề bài viết trong class "top-news"   
acolor = "#555";   
cmcolor = "#555";   
topcolor = "#f00";   
aBold = true;   
text = "comments";   
showPostDate = true;   
summaryPost = 250;   
summaryFontsize = 12;   
summaryColor = "#000";   
botnum = 4;   
numposts = 14;   
label = "Phim";   home_page = "http://namkna.blogspot.com/";   
</script>   
<script
 
src="https://sites.google.com/site/namknablog/vne-recent-adv.txt"
 type="text/javascript"></script>
* Trong đoạn code trên :
 • width: 650px; : chiều rộng của widget
 • botnum = 4; : số bài viết hiển thị ở class bottom-news
 • numposts = 14; : số bài viết hiển thị ở class left-news
 • label = "Phim"; : nhãn/ trương mục ( Label ) sẽ được hiển thị lưu ya nhãn này phải ghi chính xác nếu không xẽ không hiển thị)
Các bạn có thể xem hình minh họa bên dưới để hiểu rõ layout của widget :
Recent Post theo Label ở Homepage - Tiện ích Magazine Recent Posts cho Blogger - by: http://namkna.blogspot.com/
Bấm vào hình để phóng to
* Cách tính chiều rộng :
 • bottom-news = 4x(botwidth + 2px + 4px) + 4x5px = 444px
 • bottom-news-item = botwidth + 2px + 4px = 106px
Các bạn nên để nó trên phần bài đăng của blog và tham khảo cách chỉ để Widget ở trang chủ TẠI ĐÂY
* Nếu bạn muốn widget hiển thị những bài mới nhất trên blog thì thay code

https://sites.google.com/site/namknablog/vne-recent-adv.txt

Thành >>>
https://sites.google.com/site/namknablog/vne-recent-adv-all-posts.txt
Chú ý: bạn nên Download 2 File .TXT trên về TẠI ĐÂY Upload lên Host riêng để tránh bị Die host
Style 2 : Recent Post mang phong cách VNExpress

Recent Post mang phong cách VNExpress - Tiện ích Magazine Recent Posts cho Blogger - by: http://namkna.blogspot.com/
Thực hiện :

1. Vào Thiết kế > Chình sửa HTML

2. Chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng </head>
<style type='text/css'>  
.fl {float:left;}   
.fr {float:right;}   
.folder, .folder-title, .folder-content, .folder-bottom, .folder-header, .folder-top, .folder-news {position:relative;}   
.folder-content {background-color:#ffffff;}   
.other-folder {width:100%;}   
.folder, .folder-title, .folder-content, .folder-bottom, .folder-header, .folder-top, .folder-news {overflow:hidden;}   
.folder, .folder-title, .folder-bottom {width:500px;}   
.folder-bottom
 {background:#f5f5f6 
url(&#39;http://2.bp.blogspot.com/-v4lB_g11UOI/UJe-gQz7qgI/AAAAAAAAB2Q/cK_LE4Vr1wg/s1600/bg_vne-namkna-blogspot-com.gif&#39;)
 repeat-x 0px -73px;}   
.folder {margin-bottom:5px;}   
.folder-title {height: 21px;}   
.folder-active, .subfolder {height: 17px;}   
.folder-title
 {font:11px arial; color:#868d9d; background:#f5f5f6 
url(&#39;http://2.bp.blogspot.com/-5nHH35iVEPI/UJe_IcnCSzI/AAAAAAAAB2Y/_mhxhYsazPA/s1600/bg_repeat-namkna-blogspot-com.gif&#39;)
 repeat-x scroll 0px 0px;}   
.folder-active {padding: 2px 9px; 
background:#f5f5f6 
url(&#39;http://2.bp.blogspot.com/-5nHH35iVEPI/UJe_IcnCSzI/AAAAAAAAB2Y/_mhxhYsazPA/s1600/bg_repeat-namkna-blogspot-com.gif&#39;)
 repeat-x 0px -23px;}   
.folder-content {width:478px; padding:5px 10px 5px;font:12px arial; border-left:1px solid #d5d8de; border-right:1px solid #d5d8de;}   
.folder-bottom {height:5px;}   
.folder-topnews {width:298px; padding-right:20px;}   
.folder-othernews {width:160px;}   
.folder-news {width:478px; padding:0px 11px; margin-bottom:10px;}   
.folder-news p{padding:0; margin-top:0px; margin-bottom:5px;}   
.subfolder {padding: 3px 5px 1px;}   
.link-folder {font:bold 12px arial; color:#8a0000; text-decoration:none;}   
.link-subfolder {font:11px arial; color:#003f7a; text-decoration:none;}   
.link-title {font:bold 13px arial; text-decoration:none; color:#000000;}   
.link-title:visited {color:#004080;}   
.link-othernews {text-decoration:none; color:#000000;font:12px arial;}   
.link-othernews:visited {color:#004080;}   
.link-othernews:hover {text-decoration:underline;}   
.folder-content p{margin-top:0px;margin-bottom:4px;}   
.folder-content ul {list-style:none;margin:0;padding:0;}   
.folder-content li {   
padding-left:6px;   
background-image:url(&#39;http://1.bp.blogspot.com/-6xsdXuKpAlI/UJe_p48xNiI/AAAAAAAAB2g/b4u9po1Nojs/s1600/black-square-namkna-blogspot-com.gif&#39;);
 background-repeat:no-repeat;   
background-position: 0 7px;   
}   
.other-folder {margin-bottom:5px;}   
.img-subject {height:100px; border:1px solid #a5a5a5; margin-right:8px; margin-top:2px;}   
.img-other {width:53px; height:53px; border:1px solid #a5a5a5; margin-right:5px;}   
.folder-activeleft{width:2px;
 height:21px; background:#f4f5f6 
url(&#39;http://1.bp.blogspot.com/-pj79aJ6Mc-w/UJe_6P3Y5CI/AAAAAAAAB2o/t7jV76-D54k/s1600/bg_corner-namkna-blogspot-com.gif&#39;)
 no-repeat -5px -0px;}   
.folder-activeright{width:2px; 
height:21px; background:#f4f5f6 
url(&#39;http://1.bp.blogspot.com/-pj79aJ6Mc-w/UJe_6P3Y5CI/AAAAAAAAB2o/t7jV76-D54k/s1600/bg_corner-namkna-blogspot-com.gif&#39;)
 no-repeat -5px -23px;}   
.Lead1 { font-family: &#39;Arial&#39;; font-size: 11px; color: #919090; font-weight: bold }   
</style>   
&lt;script type=&#39;text/javascript&#39;&gt;   
rdlabels = new Array(3);   
//Nhãn thứ 1 : Kiến thức căn bản   
rdlabels[0] = &quot;\&lt;script\&gt;label = &#39;Blogspot-tips&#39;\;\&lt;/script\&gt;&quot;;   
//Nhãn thứ 2 : Thủ thuật   
rdlabels[1] = &quot;\&lt;script\&gt;label = &#39;Blogspot-tips&#39;\;\&lt;/script\&gt;&quot;;   
//Nhãn thứ 3 : Phần mềm   
rdlabels[2] = &quot;\&lt;script\&gt;label = &#39;Blogspot Recent post&#39;\;\&lt;/script\&gt;&quot;;   
//Nhãn thứ 4 : Phần mềm bản quyền   
rdlabels[3] = &quot;\&lt;script\&gt;label = &#39;Blogspot hostting&#39;\;\&lt;/script\&gt;&quot;;   
index = Math.floor(Math.random() * rdlabels.length);   
&lt;/script&gt;
3. Tạo một widget HTML/JavaScripts và chèn vào đoạn code bên dưới :
<div class="folder">  
<div class="folder-title">   
<div class="folder-activeleft fl"></div>   
<div class="folder-active fl"><a class="link-folder" href="http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot-tips?max-results=10">Thủ thuật</a></div>   
<div class="folder-activeright fl"></div>   
<div class="subfolder fl">   
<a class="link-subfolder" href="http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot-tips?max-results=10">Kiến thức</a> | <a class="link-subfolder" href="http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot-tips?max-results=10">Thủ thuật</a> | <a class="link-subfolder" href="http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot Recent post?max-results=10">Recent Post</a> | <a class="link-subfolder" href="http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot hostting?max-results=10">Hostting</a>   
</div>   
<div class="folder-titleright fr"></div>   
</div>   
<div class="folder-content" id="tdHomeFolder2">   
<script type="text/javascript">   
document.write(rdlabels[index]);   
</script>   
<script language="JavaScript">   
imgr = new Array();   
imgr[0] = "http://sites.google.com/site/fdblogsite/Home/nothumbnail.gif";   
showRandomImg = true;   
aBold = false;   
summaryPost = 247;   
sumPost = 147;   
numposts = 6;   
home_page = "http://www.itechplus.info/";   
</script>   
<script
 
src="https://sites.google.com/site/namknablog/VnE-recent.txt"
 type="text/javascript"></script>   
</div>   
<div class="folder-bottom"></div>   
</div>
Bạn nên Tại đây ( Tại đây hoặc tại đây) và File ảnh về Upload lên Host riêng Tại đây
Trong 2 đoạn code trên :
 • width:500px; : chiều rộng của cả widget
 • width:478px; : chiều rộng phần nội dung widget
 • width:298px; : chiều rộng phần nội dung bên trái
 • width:160px; : chiều rộng phần nội dung bên phải
 • height:100px; : chiều rộng ảnh bài viết mới nhất
 • width:53px; height:53px; : chiều rộng & chiều cao ảnh bài viết đầu tiên bên phải
 • rdlabels[x] : tên của mảng tương ứng với Label. Nếu bạn không gán cụ thể, nội dung của tiện ích sẽ hiển thị một cách ngẫu nhiên theo nhãn.
 • summaryPost = 247; : số ký tự đoạn mô tả bài viết chính
 • sumPost = 147; : số ký tự tiêu đề bài viết
 • numposts = 6; : tổng số bài viết được hiển thị trên mỗi widget
Để hiểu rõ hơn bố cục của Widget, các bạn có thể xem hình dưới :
Recent Post mang phong cách VNExpress - Tiện ích Magazine Recent Posts cho Blogger - by: http://namkna.blogspot.com/
Bấm vào hình để phóng to | Xem  DEMO

Style 3 : Recent Post mang phong cách Quantrimang

Được phát tiển bởi fandung
Thực hiện : xem Tại đây

Chúc các bạn thành công !

95 nhận xét:

 1. bạn ơi, mình muốn cho thêm cái recent post kiểu trên vào blog của mình :)
  vấn đề là cái blog của mình í (www.green-vietnam.com) mình muốn cho cái recent post trên vào vị trí slide (nó đang ko hoạt động, vùng trắng bạn đang thấy)thuộc thân chính blog, bạn có thể hướng dân mình cách làm được không?
  Nếu thêm widget thì mình làm cách nào để đặt được widget vào khu vực đó (hiện tại nó đang là slide bài viết tự đặt trong code)
  Hay còn cách nào khác?
  thanks

  Trả lờiXóa
 2. @TDT Bạn vào Thiết kế - chỉnh sửa HTMl và tìm đoạn code sau:
  <div id='s3slider'>
  <ul id='s3sliderContent'>
  <li class='s3sliderImage'>
  ...................
  <div class='clear s3sliderImage'></div>
  </ul>
  </div>
  Sau đó thêm dấu <!----> vào 2 đầu code trên để ẩn Sile trên khi đó sẽ được như sau:
  <!-- <div id='s3slider'>
  <ul id='s3sliderContent'>
  <li class='s3sliderImage'>
  ...................
  <div class='clear s3sliderImage'></div>
  </ul>
  </div> -->
  Nhớ Sao lưu Template trước khi làm nha :P
  Chúc thành công!

  Trả lờiXóa
 3. @TDT Sau khi bạn làm bước trên thì Slide đã được aane đi rồi giờ bạn chỉ cần thêm Wiget như bình thường và sau đó bạn cài đặt để Wiget đó chỉ hiện ở trang chủ theo BÀI NÀY :P

  Trả lờiXóa
 4. @Fairstar Bạn ơi tình hình là tớ làm như hướng dẫn nhưng không được :(
  Chẳng lẽ khóa xóa được đoạn code đó đi ah ? thế vào đó là một widget mới? Cách tạo một điểm để add widget như thế nào? bạn hướng dẫn mình với :)
  Mình share quyền bạn chỉnh sửa giúp mình nhé, mình dùng blog mẫu test thử :)

  Trả lờiXóa
 5. @TDT Nguyên lý là mình ẩn đoạn Slide đó đi để nó không hiện lên trang nữa thui mà. Sau đó bạn thêm tiện ích và kéo đặt lên trên phần main post là OK :P
  Bạn Share quyền vào mail: tavannam01@gmail.com mình chỉnh cho :), mình chỉnh song bạn khóa lại ko cho mình vào nữa :P. Đừng có ghi lên đây người khác thấy mình không chịu trách nhiệm đâu nha :(

  Trả lờiXóa
 6. Cảm ơn bạn nha ^^ :)
  Đúng là có nghề có khác. mình mò mẫm đau hết cả đầu :(
  Thanks

  Trả lờiXóa
 7. @TDT Không có gì :P
  Chú bạn ngày càng ra nhiều bài mới về nước nha :)

  Trả lờiXóa
 8. Ủa Namkna ơi, 2 file trên là .txt mà, mình up lên host rồi lấy link khác được không, có đổi thành file .js không đó bạn.

  Trả lờiXóa
 9. @Elvis Anh Bạn Upload lên Google code hoặc host của bạn cũng dduwwocj, nên giữ nguyên đuôi TXT bạn ak.
  Chúc thành công!

  Trả lờiXóa
 10. Cho mình hỏi một câu ngoài chủ đề này nha, mình đọc trên báo thấy có nói có nhiều Blogger hầu như lúc nào cũng đang onlin, ví dụ như Cường OZ, vậy họ chẳng làm gì sao, viết Blog nếu trừ việc quảng cáo ra thì còn có được tiền không, mình chỉ mới viết Blog được vài tuần, mong bạn giải thích giúp mình

  Trả lờiXóa
 11. @tahaefment Đấy chỉ là một phàn nhỏ thôi bạn akj, Nếu viết Blog chân chính bạn có thể đặt quảng cáo nhưng lượng View không cao lắm, do vậy cường OZ đã chọn các chủ đề gọi là "ít được hoan nghênh với pháp luật việt nam, nhưng thu hút sự hiếu kì của thanh niên" để tăng lượng View và kiếm tiền từ các quảng cáo qua lượng view đó. Đây cũng chính là mảng tối của Blogger, đó là lý do tại sao VNPT chặn Blogspot ở một số tỉnh thành phố lớn.
  - Ngoài việc đặt quảng cáo bạn có thể tham gia các dịch vụ Click quảng cáo để kiếm tiền. Hoặc một số lập các Blog bán hàng trực tuyến,...
  Chúc bạn vui vẻ!

  Trả lờiXóa
 12. Đúng thế, nếu có quảng cáo thì Blog sẽ không đẹp hung đâu, có lẽ mình sẽ không đặt

  Trả lờiXóa
 13. @tahaefment uk Mình cũng nghĩ thế. Tuy nhiên bạn có thể đặt các quảng cáo chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Hoặc các quảng cáo chỉ xuất hiện khi Clich chuột vào quảng cáo đó. Đừng nên đặt như trang v1vn như thế lần sau sẽ không có ai vào trang của bạn đâu. bạn có thể thấy lượng View truy cập vào v1vn giảm đi ngiêm trọng trong khi lượng truy cập baamboo tăng lên đột biến :p

  Trả lờiXóa
 14. Bạn ơi sao mình làm không được, mình muốn share quyền cho bạn để giúp mình nhưng không biết share bằng cách nào, có phải là vô cài đặt rồi thêm tác giả không bạn:C)

  Trả lờiXóa
 15. Mình tạo được rồi, nhưng lỗi tràn chữ khung bên phải ngoài cùng, bạn qua xem giúp nhé http://nguyenhaicntt.blogspot.com/

  Trả lờiXóa
 16. @Nguyễn Hải ™Mình đã fix được rồi, phải thêm thuộc tính width: vào trong #left-news { để cố định độ rộng cho chữ không tràn khung. Namkna bổ sung vào bài viết nhé

  Trả lờiXóa
 17. @tahaefment Bạn vào Cài đặt -> Quyền -> Thêm Tác Giả -> Cấp quyền Quản Trị Blog -> Đánh mail: tavannam01@gmail.com -> Ok.
  - P/s: bạn nên Tải Template xuống sau đó Upload lên 1 blog phụ và cấp quyền cho mình như thế bạn sẽ an tâm hơn.:3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 18. @Nguyễn Hải ™ Cảm ơn đóng góp của bạn mình đã Update lại rùi :3) :3) :3)
  - Hy vọng bạn tiếp tục có thêm các đóng góp khác :3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 19. Mình đã share quyền cho bạn rùi đó, bạn giúp mình nha:4)
  Đầu tiên là cái tiện ích magazine recent posts đó, mình đã thêm vào blog rồi nhưng nó không hiện
  Còn ở chổ
  (¯`•._.•[ (TRANG CHỦ) ]•._.•´¯)
  và (¯`•._.•[ (LIÊN KẾT) ]•._.•´¯) bạn sửa lại giúp mình cho nó giống của bạn là Sơ Đồ Site
  Hướng dẫn
  Liên hệ
  Free template
  CHỦ ĐỀ
  Còn ở menu đầu trang mình muốn màu nền khi chưa rê chuột là màu cam(thay vì màu đỏ) còn khi rê chuột vào vẫn giữ nguyên màu đen:4)
  Với lại bạn giúp mình sửa phần bài đăng ở trang chủ thành:D)
  -Đầu tiên là tiện ích magazine recent post cho nó hiện bài đăng mới nhất của blog
  -Tiếp theo cũng là tiện ích đó nhưng áp dụng cho nhãn làm theo Style 2(Chổ Window/ kiến thức-thủ thuật-phần mềm-license í):
  +1.Học tập: có các mục con là: phương pháp học, học tiếng anh, các môn khác
  +2.Thơ văn: có các mục con là: thơ sưu tầm, truyện ngắn, văn thuyết minh
  +3.Giải trí: có các mục con là: đố cân não, chuyện của sao
  +4.KH'+-'ST: có các mục con là: khoa học, handmade, sáng tạo lý thú
  +5.Tổng hợp: có các mục con là: vũ trụ, chuyên đề, thủ thuật blogspot

  :F) mình biết là hơi lâu nhưng mong bạn cố dành chút thời gian để giúp mình nha!!!

  Trả lờiXóa
 20. @FairstarTại comment hỏi bạn nhưng chưa thấy trả lời, nghịch nghịch chút được nên chia sẻ

  Trả lờiXóa
 21. @Nguyễn Hải ™ Tại dạo này mình hơi bạn nên không Online liên tục được :3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 22. @Tahaefment Bạn cấp quyền quản trị cho mình thì mình mới có thể chỉnh sửa được :3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 23. Nhưng mà cấp thế nào vậy bạn, mình đã vào cài đặt, quyền và thêm địa chỉ e-mail của bạn rùi mà, bộ không phải sao

  Trả lờiXóa
 24. @Tahaefment Bạn phải cấp quyền quản trị. Vào phần Quyền là thấy mà

  Trả lờiXóa
 25. Cảm ơn bạn Nguyễn Hải ™, mình đã cấp quyền quản trị cho Namkna rùi đó, bạn giúp mình sửa nha

  Trả lờiXóa
 26. @Tahaefment Cùng chia sẻ mà, biết gì chỉ đó thôi. CÙng phát triển blog ^^

  Trả lờiXóa
 27. @TahaefmentSin lối hôm qua và hôm nay mình hơi bận nên giờ mới Online được.
  Bạn nói rõ ý của bạn đi :3) :3) :3) Chứ bạn thay Template liên tục mình không biết nên chỉnh sao nữa :3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 28. @Nguyễn Hải ™ Đúng rồi ai biết gì thì chia sẻ với mọi người thôi :3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 29. Cụ thể bây giờ mình muốn muốn màu nền của menu đầu trang khi chưa rê chuột là màu cam(thay vì màu đỏ) còn khi rê chuột vào vẫn giữ nguyên màu đen:4)
  :F)Còn ở chổ
  (¯`•._.•[ (TRANG CHỦ) ]•._.•´¯)
  và (¯`•._.•[ (LIÊN KẾT) ]•._.•´¯) bạn sửa lại giúp mình cho nó giống của bạn là Sơ Đồ Site
  Hướng dẫn
  Liên hệ
  Free template
  CHỦ ĐỀ:4)
  :F)Và bạn giúp mình đưa cái thông báo phía trên đầu blog xuống sau menu nha

  Trả lờiXóa
 30. @Tahaefment 1- Menu của bạn chỉ cần thay ảnh cũ là Menu sec.. thành ảnh Menu mới trong Template là Ok. Bạn nhớ tải ảnh Menu mới về và Uplen blog để lấy link rùi thay vào nha.:3) :3) :3)
  2- Khung thông báo bạn nên xóa đi và dùng Khung thông báo đẹp này sẽ nhìn hợp lý hơn.
  3- Phần (¯`•._.•[ (TRANG CHỦ) ]•._.•´¯)
  và (¯`•._.•[ (LIÊN KẾT) ]•._.•´¯) Bạn tham khảo bài Tạo Drop menu dơn gian nếu có gì khó mình sẽ giúp.
  => Tại mấy hôm nay mình phải đi điều tra số liệu nên hơi mắc về vấn đề thời gian một chút :3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 31. À, bạn sửa lại dùm mình cái này nữa là khi bấm vào một nhãn nó không hiện Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyên đề. Hiển thị tất cả bài đăng mà hiện Home>Tên nhãn... giống của bạn:4)
  Bạn sửa chữ ở menu từ màu trắng thành màu xanh lá dùm mình luôn

  Trả lờiXóa
 32. Chỗ menu thay ảnh mình không hiểu hung, bạn cho mình vài link ảnh đi:4)

  Trả lờiXóa
 33. @Tahaefment1- Màu chữ Menu trong Template của bạn:
  .menu-secondary li a{color:#fff;text-shadow:0px 1px 0px #000;padding:13px 15px 10px 15px;text-decoration:none;text-transform:uppercase;font:bold 12px Arial,Helvetica,Sans-serif}
  .menu-secondary li a:hover,.menu-secondary li a:active,.menu-secondary li a:focus,.menu-secondary li:hover > a,.menu-secondary li.current-cat > a,.menu-secondary li.current_page_item > a,.menu-secondary li.current-menu-item > a{color:#fff;background:url(http://4.bp.blogspot.com/-yDuWZBAx-VE/TxYBoqsNFDI/AAAAAAAAAQk/R-oxQ7bPHj0/s000/bg-menu-secondary.png) left -134px repeat-x;outline:0}

  Trông đó phần in đậm color:#fff đầu tiên là khi chưa dê chuột.
  phần in đậm color:#fff thứ 2 là khi dê chuột vào.
  - Bạn thay mã màu: TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY :3) :3)
  2- Phần: "Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyên đề. Hiển thị tất cả bài đăng mà hiện Home>Tên nhãn..." bạn yêu cầu TẠI ĐÂY: Thanh trạng thái "breadcrumb" cho Blogspot:3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 34. @FairstarNamkna ơi, sao bên mình khi add tiện ích comment phân cấp thì không kích hoạt được Chèn ảnh, nhạc, youtube vào comment được, và hình như Biểu tượng cười cũng k lên được, bạn ghé qua xem sao nhé. Blog mình Cộng đồng người sử dụng Windows

  Trả lờiXóa
 35. sao mình thêm vào mà nó ko hiển thị nhỉ nếu đc thì minh sẽ cấp quyền cho bạn vào chỉnh giúp mình , cho minh cái mail nhé

  Trả lờiXóa
 36. @everytime Ok nhưng chắc phải mai mình mới sửa dduwwocj bi giờ mình phải đi có việc chút. Mail mình là:
  tavannam01@gmail.com
  - Nhớ nói rõ bạn thích Style 1 hay Style 2 nha :3) :3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 37. mình add mail rồi khi nào xác nhận thì thông báo để mình cấp quyền

  Trả lờiXóa
 38. @everytime Bạn dùng Style 1 hay Style 2 :3)

  Trả lờiXóa
 39. @Fairstar

  mình ghi stye 1 rồi mà nãy h xem phim ko để ý

  Trả lờiXóa
 40. @everytime Chào bạn sau khi xem Xét Namkna thấy do 2 nguyên nhân sau:
  1- do bạn chưa cài đặt nguồn cấp dữ liệu cho trang Web.
  Bạn vào trang: feedburner:3) đăng ký Feed cho Blog của bạn sau đó bạn vào:
  - Cài Đặt -> Nguồn Cấp trang Web -> URL Chuyển hướng Nguồn cấp dữ liệu Bài đăng và dán Đường dẫn Feed vào đó sau đó lưu lại là được.
  2- Có thể do tên miền Co.cc bạn đang sử dụng.
  Bạn nên xem xét lại :3) :3)
  -> 2 Nguyên nhân trên chỉ bạn mới có thể đăng ký lại được.

  Trả lờiXóa
 41. Chào bạn:
  Mình thấy Style 1 rất hay và muốn áp dụng.
  Tuy nhiên mình thấy có một vấn đề sau đây!
  Không có link cho tiêu đề bài viết chính (top), do đó bắt buộc phải nhấn vào readmore.
  Bây giờ mình muốn làm được như vậy thì phải chỉnh sửa ở đâu? Cụ thể nhé: Mình muốn bỏ chữ readmore và nhấn vào tiêu đề bài viết chính là nó hiện ra bài viết đó. (Style 1 đó nhé)

  Trả lờiXóa
 42. @sangnguyenMS (addmin) Cái này chỉnh sửa trong file .txt để một 2 hôm nữa rảnh mình chỉnh cho. :3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 43. Chào bạn, Bạn đã chỉnh sửa giúp mình chưa zậy mình chờ bạn lâu rùi. Bạn cố gắng chỉnh giúp mình với.
  Cám ơn bạn nhé.

  Trả lờiXóa
 44. @sangnguyenms Bạn thay code Js sau:
  https://sites.google.com/site/namknablog/vne-recent-adv-all-posts.txt
  Bằng link js này nha:
  http://tavannam.googlecode.com/files/vne-recent-adv-all-posts-no-readmore-edit-namkna-blogspot-ngoctra-new.txt
  - Sory vì sự chậm trễ! :3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 45. Cám ơn bạn đã hồi âm. nhưng bị lỗi này bạn sửa lại giúp mình nhé. Tiêu đề bài viết nhẩy xuống dưới chứ không ở bên trân như trước nữa. Bạn xem hình này nhé:
  http://i1137.photobucket.com/albums/n511/giang979797/untitled.jpg

  Trả lờiXóa
 46. @sangnguyenms Mình quyên không fix lỗi với các tiêu đề dài bạn sử dụng file js này nha:
  http://tavannam.googlecode.com/files/vne-recent-adv-all-posts-namkna.txt:3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 47. @Fairstar bạn có thể xem Demo sẽ thấy rõ hơn. :3) :3) :3)
  - nhớ tải File Js về và dùng GOOGLE CODE để chứa các File Js của bạn nha :3) :3) :3)
  - Sau khi thay đổi xong nhớ báo để mình xóa File Js cũ đi nha :3) :3) :3) Tại host của mình lưu được giới hạn thôi:3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 48. Cám ơn bạn nhiều. Mình làm được rồi.
  Bạn có thể xóa file JS đi, mình up lên host riêng của mình rồi.
  Lần nữa cám ơn bận rất nhiều.

  Trả lờiXóa
 49. @sangnguyenms Ok mình đã xóa file:
  http://tavannam.googlecode.com/files/vne-recent-adv-all-posts-no-readmore-edit-namkna-blogspot-ngoctra-new.txt
  Còn file:
  http://tavannam.googlecode.com/files/vne-recent-adv-all-posts-namkna.txt ai cần có thể download về dùng :3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 50. Namkna cho mình hỏi làm sao để xóa bỏ cái banner Besttheme trong blog của mình

  Trả lờiXóa
 51. @Tahaefment bạn có thể nói rõ cái bamber đó nằm ở dâu không. Mình chỉ thấy cuối phần Footer blog của bạn có dòng: "CoastalSun Theme Designed by BestTheme css by camelgraph" bạn có thay đổi dòng đó trong template tại đoạn code sau:
  <div id='bottom-footer'>
  <div id='credit'>
  <p>CoastalSun Theme Designed by
  <a href='http://www.besttheme.net/'>BestTheme</a>
  <br/>
  css by <a href='http://camelgraph.com'>camelgraph</a></p>
  </div></div>
  </div>

  - Nếu không phải bạn nên mô tả kỹ hơn bamber đó nằm ở đâu mình sẽ hướng dẫn !

  Trả lờiXóa
 52. Bạn cho mình hỏi là làm cách nào để xóa file trên host google code của mình. Vì mình up một só file trước đây nhưng giờ không sử dụng nữa nên muốn xóa đi được ko?
  Cảm ơn namkna nhiều và mong sớm nhận hồi âm.

  Trả lờiXóa
 53. @sangnguyenms Bạn xem TẠI ĐÂY:3) :3) nha. Mình đã hướng dẫn rất chi tiết đó!TẠI ĐÂY:3) :3)

  Trả lờiXóa
 54. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 55. hay, đúng cái mình đang cần tìm. thanks !!!
  Mình xin phép đăng lại bài của bạn nhé ???
  Tiện thể mình trao đổi link luôn nha bạn
  Knowlege is ALL
  http://www.chiasekienthuc.info

  Trả lờiXóa
 56. @Phong Lưu Ok tùy bạn thôi, nhưng nhớ ghi nguồn vào nha :3) :3) :3)
  mình đã liên kết với bạn rùi đó :3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 57. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 58. lỗi rồi bạn à ở style 2 tôi đã làm hiện ra ở trang index, nhưng khi vào các bài viết khác, cái Recen post vẫn hiện ra trên gần menu. bó tay rồi, làm cách nào để cho nó chỉ hiện ra ở trang chủ thôi, chứ vào mấy bài viết khác mà nó chồng lên như vậy thấy khó chịu lắm

  Trả lờiXóa
 59. @Đoàn Quốc Bảo Bạn phải ẩn Widget tại các trang bài viết chứ, xem TẠI ĐÂY

  Trả lờiXóa
 60. Hi Fairstar, bạn vui lòng upload lại file Download File.TxT nhé, style của quản trị mạng đó bạn, link đó ko down được nữa rồi.

  Trả lờiXóa
 61. 2 Nam! Mình có dùng cái template Công lý của bạn nhưng sao các bài viết thể hiện của mỗi nhãn ko đều nhau dù mặc định là ?&max-results=15. Có nhãn thì hiện 6 bài, có nhãn thì hiện 4 bài. Vậy làm sao khắc phục cho hoàn chỉnh. Mình ko có chỉnh sửa gì về phần thể hiện nhãn gì cả. Giúp mình với. Hjx

  Trả lờiXóa
 62. bạn ơi mình áp dụng stype1 thì xảy ra 2 lỗi
  - chữ ở vùng dưới và vùng bên trái còn dấu gạch chân
  - chữ ở nội dung phần trên bên phải thì nhỏ
  thì mình sửa lại như nào

  Với cả mình muốn hiển thị bài viết cho toàn bộ blog thì làm thế nào ??

  cám ơn bạn

  Trả lờiXóa
 63. @Phuong Vu bạn có thể Download Tại đây hoặc Copy đường link file TXT đó dán vào thanh địa chỉ của trình duyệt bấm Enter nha.

  Trả lờiXóa
 64. @THẨM MỸ TIN Bạn phải dùng dấu ngắt khi đăng bài nha Xem ảnh này

  Trả lờiXóa
 65. @Hai Nguyen Thanh Lỗi chữ gạch chân là do templte của bạn chứ không liên quan đến tiện ích.

  Khắc phụC:
  Banj vào Thiết Kế - Chỉnh Sửa HTML.
  Tìm các đoạn code như sau:

  text-decoration:underline

  - Sửa lại thành:
  text-decoration:none

  - Lưu mẫu lại và xem kết quả.

  Trả lờiXóa
 66. bạn ơi thế có cách nào khác để sửa k, code mình k có cái underline

  Trả lờiXóa
 67. @Hai Nguyen Thanh Bạn tìm code dạng:

  text-decoration:...

  không hẳn chữ underline và sửa lại thành:

  text-decoration:none

  Trả lờiXóa
 68. Anh ơi... Ở site e dùng style 1 với style 3 toàn bị mất phông nền thôi
  E k rành các phần ở blospot lắm nhưg kái phần bị mất của em giống như cái nền màu trắng của blog a.
  Làm ntnào đây a :((

  Trả lờiXóa
 69. @Tani Vương Em có thể chụp ảnh về lỗi ewm gặp không tại vì phông nền anh test vãn rất tốt. Neeys tahy đổi em chỉ can thay đổi mã màu background

  Trả lờiXóa
 70. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 71. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 72. Nam ơi Style 1 muốn ảnh nhỏ trượt slider thì làm thế nào hả bạn?

  Trả lờiXóa
 73. ý mình nếu muốn bai viết nằm ngang ở style 1 chạy slider thi phai thêm code j ?

  Trả lờiXóa
 74. Nam ơi mấy code.txt ở style 1 die hết rồi thì phải ! bạn up lai dc k? mình đang muốn recent post cho cả blog! cám ơn bạn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đây nha bạn:

   https://sites.google.com/site/namknablog/vne-recent-adv-all-posts.txt

   https://sites.google.com/site/itechroot/javascripts/vne-recent-adv.txt

   Xóa
 75. anh Nam ơi mấy file.txt die hết rồi anh ạ, anh fix lại dùm em nhé!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vẫn chạy tốt mà em muốn filw nào thế em.

   Xóa
 76. Nam ơi k được! Bạn fix lại được k? Mình đang muốn làm cho cả Blog style 1! Mình xem demo ở style 1 cũng k được

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn dán nguyên code của mình vào lưu lại đừng chỉnh sửa gì sẽ thấy nó hiển thị tốt.

   - KHông phải code hỏng hay die. Nguyên nhân cod thể do blog của bạn chưa cài và đăng ký feed. Bạn hãy đăng ký cho cả blog nha. xem tại đây: Đăng ký và cài đặt Feedburner Atom cho Blogspot

   Xóa
 77. dán code của bạn cũng k được ! Bạn thử lại được k? Blog mình đăng kí feed.bunner lâu rồi! từ trước vẫn đùng reccent post khác! Bjo muốn đổi! Bạn xem lại hộ mình nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các bản demo của mình vẫn đang chạy code đó. Bạn cho mình linh blog đã áp dụng thủ thuật của bạn để mình kiểm tra nha,

   Xóa
 78. http://mmo-24h.blogspot.com/
  Ban qua xem cho minh nhe! Minh dua code cua ban vao bang thu code cung khong hoat dong ma

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình vào và thấy hiện tại bạn chưa áp dụng. Hãy áp dụng để được trợ giúp nha bạn.

   Xóa
 79. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 80. http://mmo-24h.blogspot.com/
  Mình đã áp dụng style 1 trên trang rồi nhưng vẫn k được bạn qua xem cho mình nhé ! mình muốn làm cho cả Blog !
  Mình muốn hỏi thêm muốn thêm tiêu đề bài viết mới cho menu bên phải tiện ích thì làm thê nào ?
  Cám ơn bạn nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình vào trang của bạn và thấy nó hiển thị rất tốt, vậy tại sao bạn bảo nó không hiển thị?. Nếu bạn muốn widget hiển thị những bài mới nhất trên blog thì thay code

   https://sites.google.com/site/namknablog/vne-recent-adv.txt

   Thành >>>
   https://sites.google.com/site/namknablog/vne-recent-adv-all-posts.txt


   PHần tiêu đề bài viết menu bên phải thì bạn chỉ cần thay trong phần bố cục thôi.

   Xóa
 81. Anh Nam ơi style 1 mấy file .txt die hết rồi ! E đang muốn làm cho cả Blog thủ mọi cách mà không được! Blog e đăng ki feed.bunner rồi ! A up lại jup e nhé

  Trả lờiXóa
 82. làm theo cả 3 mẩu mà không mẩu nào được hết, blog mình là: http://hocdethi.blogspot.com/search/label/HoaHoc

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thứ nhất; Nếu muốn hỗ trợ được chính xác thì bạn phải áp dụng nó để mình kiểm tra vấn đề tại code hay tại quá trình áp dụng bạn đã làm sai ở đâu.

   Thứ 2: Do bạn chưa áp dụng nên trước tiên bạn kiểm tra lại những phần sau cho mình.
   1- Nếu bạn chưa đăng ký feed thì phải đăng ký như bài này: Đăng ký và cài đặt Feedburner Atom cho Blogspot
   2- Nếu đã đăng ký rồi thì kiểm tra xem đã kích hoạt rss chưa nha,. Sửa lỗi "The feed does not have subscriptions by email enabled"
   Nếu như cả 2 bước đó làm rồi thì hãy áp dụng một trong 3 thủ thuật trên nha.

   Xóa
 83. Không có link cho tiêu đề bài viết chính (top), do đó bắt buộc phải nhấn vào readmore.
  Bây giờ mình muốn làm được như vậy thì phải chỉnh sửa ở đâu? Cụ thể nhé: Mình muốn bỏ chữ readmore và nhấn vào tiêu đề bài viết chính là nó hiện ra bài viết đó. (Style 1 đó nhé) <<<< Mình đọc coment thấy bạn fixx rồi lại xóa đi, gửi lại giúp mình với

  Cảm ơn bạn rất nhiều

  Trả lờiXóa
 84. Bạn Nam Ta cho mình hỏi blog mình đã áp dụng kiểu hiện thị home trong :http://thuthuat.voquocan.com/2014/03/plugin-trinh-bay-bai-viet-theo-chuyen-muc-chuyen-nghiep.html.
  Thì có áp dụng được thêm 3 mẫu này của bạn đc nữa ko

  Trả lờiXóa
 85. chúng tôi cung cấp dịch vụ làm bằng đại học uy tín giá rẻ, đảm bảo an toàn bảo mật, quý khách
  làm bằng đại học tại Hà Nội vui lòng liên hệ trực tiếp, hoặc có thể gửi thông tin qua mail cho chúng tôi
  làm bằng đại học sẽ chụp ảnh gửi qua cho quý khách xem trước Làm bằng đại học
  làm bằng đại học tại TPHCM

  Trả lờiXóa