Thư viện

Trải nghiệm

Thứ Bảy, tháng 11 05, 2011

Chèn Thread comment phân nhiều cấp vào Blogspot Ver 2

Cách tạo Thread Comment phân nhiều cấp cấp kết hợp chèn emoticons,hình ảnh, vdeo, nhạc vào comment cực đẹp.

Chia sẻ:
Chèn Thread comment phân nhiều cấp vào Blogspot Ver 2
Phần comment phân cấp phiên bản đầu tiên có rất nhiều lỗi nghiêm trọng, vì vậy, mình quyết định không sử dụng bộ code đó nữa, mà mình muốn chia sẻ với các bạn bộ code mới hoàn thiện hơn với sự trợ giúp của jQuery.

Phiên bản này được thiết kế bởi Tiến Nguyên , namkna xin giới thiệu lại cho mọi người cùng được biết!.Thread comment jquery

☼ Những gì mới trong tiện ích Thread comment ves 2 này:

» Sử dụng file Jquery do vậy load mượt hơn (Bạn sẽ không cảm thấy chậm).
» Thêm scrip chèn ảnh, video, nhạc mà không cần sử dụng cá thẻ [img] hay [youtobe] hoặc [nct] mà chỉ cần dán trực tiếp link ảnh, link video từ youtube, link nhạc từ nhacucatui.
» Thêm scipt tạo khung cho code bạn chỉ càn dán đoạn code muốn đóng khung vào thẻ [pre]ư và [/pre]
» Giao diện đẹp, thích hợp với mọi blog tiếng việt và tiếng anh.
» Khả năng tuwyf biến cao, Bạn có thể thay đổi giao diện thông qua tùy biến code CSS. Trong bài này mình cung cấp 2 đoạn giao diện khác nhay cho bạn lựu chọn.
» Hiển thị tốt trên mọi trình duyệt.
» Không bị mã hóa bacode do vậy không lệ thuộc vào host của mình.
» Tích hợp phân trang cho bài viết có trên 200 comment.

☼ Cách tiến hành:

1- Đăng nhập vào Blog
2- Vào Mẫu (Template) => CHỉnh sửa HTML => Mở rộng tiện ích mẫu
3. Tìm đoạn code:
<b:include data='post' name='threaded_comments'/>
- thay thế bằng đoạn code sau:
<b:include data='post' name='comments'/>
4. Thay thế toàn bộ đoạn code ở giữa <b:includable id='comments' var='post'></b:includable> thành
<div class='comments' id='comments'>
    <a name='comments'/>
    <b:if cond='data:post.allowComments'>
             
     <b:if cond='data:post.numComments != 0'>
     <h3>
      <b:if cond='data:post.numComments == 1'>
      1 <data:commentLabel/>:
      <b:else/>
      <data:post.numComments/> <data:commentLabelPlural/>
      </b:if>
     </h3>
     </b:if>
        
     <b:if cond='data:post.commentPagingRequired'>
     <span class='paging-control-container'>
      <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.oldestLinkUrl'><data:post.oldestLinkText/></a>
      &#160;
      <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.olderLinkUrl'><data:post.olderLinkText/></a>
      &#160;
      <data:post.commentRangeText/>
      &#160;
      <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newerLinkUrl'><data:post.newerLinkText/></a>
      &#160;
      <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newestLinkUrl'><data:post.newestLinkText/></a>
     </span>
     </b:if>
            
     <div class='clear'/>
     <div id='comment_block'>
     <b:loop values='data:post.comments' var='comment'>
                                       
      <div class='comment_wrap' expr:auclass='data:comment.adminClass' expr:id='data:comment.anchorName' level='0'>
                                            
      <a expr:name='data:comment.anchorName'/>
      <b:if cond='data:post.adminClass == data:comment.adminClass'>
       &lt;div class=&#39;comment_inner comment_admin&#39;&gt;
      <b:else/>
       &lt;div class=&#39;comment_inner&#39;&gt;
      </b:if>
       <div class='comment_header'>
       <div class='comment_avatar'>
        <data:comment.authorAvatarImage/>
       </div>
       <div class='comment_name'>
        <b:if cond='data:comment.authorUrl'>
        <a expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow' target='_blank'><data:comment.author/></a>
        <b:else/>
        <data:comment.author/>
        </b:if>  
       </div> 
     
       <div class='comment_service'>
        <span class='comment_date'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601'><data:comment.timestamp/></abbr></span>
        <a class='comment_reply' expr:href='&quot;#r_&quot;+data:comment.anchorName' expr:id='&quot;r&quot;+data:comment.anchorName' onclick='javascript:Display_Reply_Form(this)'>Reply</a> 
        <b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/> 
       </div>
       <div class='clear'/>
       </div> 
       <div class='comment_body'>
       <b:if cond='data:comment.isDeleted'>
        <span class='deleted-comment'><data:comment.body/></span>
       <b:else/>
        <p><data:comment.body/></p>
       </b:if>                            
       </div>             
       <div class='clear'/>
      &lt;/div&gt;
      <div class='clear'/>
      
      <div class='comment_child'/>
      <a expr:name='&quot;r_&quot;+data:comment.anchorName'/>
      <div class='comment_reply_form' expr:id='&quot;r_f_&quot;+data:comment.anchorName'/>        
      </div>
     </b:loop>        
     </div>   
     <div class='clear'/>
     <b:if cond='data:post.commentPagingRequired'>
     <span class='paging-control-container'>
      <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.oldestLinkUrl'><data:post.oldestLinkText/></a>
      &#160;
      <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.olderLinkUrl'><data:post.olderLinkText/></a>
      &#160;
      <data:post.commentRangeText/>
      &#160;
      <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newerLinkUrl'><data:post.newerLinkText/></a>
      &#160;
      <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newestLinkUrl'><data:post.newestLinkText/></a>
     </span>
     </b:if>
     <div class='clear'/>
     <div class='comment_form'>     
     
     <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
      <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
      <h3 id='comment-post-message'><data:postCommentMsg/></h3>
      <div class='comment_emo_list'/>
                                                
      <b:include data='post' name='threaded-comment-form'/>
      <b:else/>
      <data:post.noNewCommentsText/>
      </b:if>
     <b:else/>
      <b:if cond='data:post.allowComments'>
      <a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a>
      </b:if>
     </b:if>
     </div>
    </b:if>
    </div>
           
    <script type='text/javascript'>
    //<![CDATA[
    if (typeof(jQuery) == 'undefined') {
 //output the script (load it from google api)
 document.write("<scr" + "ipt type=\"text/javascript\" src=\"http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js\"></scr" + "ipt>");
}
    //]]>
    </script>
    
    <script async='async' expr:src='data:post.commentSrc' type='text/javascript'/>
    <script type='text/javascript'>
     
     <b:if cond='data:post.numComments != 0'>
     var Items = <data:post.commentJso/>;
     var Msgs = <data:post.commentMsgs/>;
     var Config = <data:post.commentConfig/>;
    <b:else/>
     var Items = {};
     var Msgs = {};
     var Config = {&#39;maxThreadDepth&#39;:&#39;0&#39;};
    </b:if>
    //<![CDATA[
    //Global setting
    Config.maxThreadDepth = 5;//Kedalaman threaded comment
    Display_Emo = true;//Tampilkan emoticon? ganti "false" apabila tidak ditampilkan
    Replace_Youtube_Link = true;//Menampilkan link Youtube, ganti"false" untuk me-nonaktifkan
    Replace_Image_Link = true;//Menampilkan gambar, ganti "false" untuk me-nonaktifkan.
                Replace_Force_Tag = true;//Mengganti tag otomatis, seperti: [pre] menjadi <pre>, dan [/pre] </pre>, apabila salah mengetik, maka tidak akan tampil
    Replace_Image_Ext = ['JPG', 'GIF', 'PNG', 'BMP'];//(support: jpg, gif, png, bmp),hanya bekerja apabila Replace_Image_Link=true
    
    //List Emoticon
    Emo_List = [
    ':)' ,'http://1.bp.blogspot.com/-2Z7Cwe04x-Q/UH9THzWWJII/AAAAAAAACtA/ChwawyzYsDI/s1600/smile1.gif',
    ':(' ,'http://4.bp.blogspot.com/-yXc7xHs5mXc/UKhVJLBfdaI/AAAAAAAADPY/LJKRsefyeao/s1600/sad.gif',
    '=(' ,'http://1.bp.blogspot.com/-7I8DdEs58z0/UKhVKHT1yUI/AAAAAAAADPg/Lyzv-E74EdM/s1600/sadanimated.gif',
    '^_^' ,'http://1.bp.blogspot.com/-IoZJlpB0-dE/UKhVKnR0BDI/AAAAAAAADPo/Kz87N1Aj4X8/s1600/smile.gif',
    ':D' ,'http://3.bp.blogspot.com/-WeTjMT8JDhg/UKhVHlZ88II/AAAAAAAADPI/b1gpiAvIkCc/s1600/icon_smile.gif',
    '=D' ,'http://1.bp.blogspot.com/-ljeobbA3sn0/UKhVGtJsGRI/AAAAAAAADPA/8lyzE4JwrwQ/s1600/hihi.gif',
    '|o|' ,'http://4.bp.blogspot.com/-ip66eq3uRI8/UKhVF-QK8lI/AAAAAAAADO4/P0G-1PcWpQs/s1600/applause.gif',
    '@@,' ,'http://4.bp.blogspot.com/-w1VfvgO2-e8/UKhVIT7XLhI/AAAAAAAADPQ/cJ0KDjEsoj4/s1600/rolleyes.gif',
    ';)' ,'http://3.bp.blogspot.com/-5zPfqshivtY/UKhVONWZnkI/AAAAAAAADQI/iCDxagcaj5s/s1600/wink.gif',
    ':-bd' ,'http://4.bp.blogspot.com/-hPd-oj2Bzo4/UKhVLkmQjOI/AAAAAAAADPw/3O1iuAukZXg/s1600/thumb.gif',
    ':-d' ,'http://2.bp.blogspot.com/-yElQmFAIiII/UKhVMcObcQI/AAAAAAAADP4/-qdEpW8zCmY/s1600/thumbsup.gif', 
                                 ':p' ,'http://2.bp.blogspot.com/-bs2e9gRj748/UKhVNKLs2YI/AAAAAAAADQA/mF7lDNOChac/s1600/wee.gif',   
    ]; 
    
                
                //Mengganti tag, gunakan huruf kecil
                Force_Tag = [
                  '[pre]','<pre>',
                  '[/pre]','</pre>',
                  '<pre class="brush: plain; title: ; notranslate" title="">','&lt;code&gt;',
                  '</pre>','</code>'
                ];
   
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('3 o=\'.1c\';3 1b=$(\'#O-19\').G(\'A\');u 1l(F){3 1j=\' \\n\\r\\t\\f\\1D\\1G\\1F\\1E\\2l\\2k\\2i\\2f\\2c\\26\\25\\23\\1Y\\1S\\1N\\1L\\1H\\2v\\1M\\2p\\24\\22\\1R\';E(3 i=0;i<F.5;i++){9(1j.d(F.1Q(i))!=-1){F=F.b(0,i);11}}z F}$(\'#1P .1i p\').j(u(y,7){9(1J){3 l=\'1v://13.V.W/1y?v=\';3 8=7.d(l);D(8!=-1){1d=7.b(8);J=1l(1d);3 X=J.d(\'&\');3 N=\'\';9(X==-1){N=J.b(l.5)}Y{N=J.b(l.5,X)}3 1r=\'<1u B="1T" A="1v://13.V.W/1U/\'+N+\'?1V=1" 1W="0" 2w></1u>\';7=7.b(0,8)+1r+7.b(8+J.5);8=7.d(l);9(8==-1){l=\'1Z://13.V.W/1y?v=\';8=7.d(l)}}}9(21){3 Z=\'\';3 s=7;E(3 i=0;i<1w.5;i++){3 l=\'.\'+1w[i];3 m=s.C();3 8=m.d(l);D(8!=-1){k=s.b(0,8+l.5);m=k.C();3 q=\'2h://\';3 w=m.d(q);3 I=\'\';D(w!=-1){I=q.M();k=k.b(w+q.5);m=k.C();w=m.d(q)}q=\'2n://\';m=k.C();w=m.d(q);D(w!=-1){I=q.M();k=k.b(w+q.5);m=k.C();w=m.d(q)}9(I==\'\'||k.5<6){11}k=I+k;Z+=s.b(0,8+l.5-k.5)+\'<10 A="\'+k+\'" B="2r"/>\';s=s.b(8+l.5);m=s.C();8=m.d(l)}}7=Z+s}9(1A){3 5=x.5;9(5%2==1){5--}E(3 i=0;i<5;i+=2){3 S=\'<10 A="\'+x[i+1]+\'" B="1B"/>\';8=7.d(x[i]);D(8!=-1){7=7.b(0,8)+S+7.b(8+x[i].5);8=7.d(x[i])}}}9(1I){3 5=R.5;9(5%2==1){5--}E(3 i=0;i<5;i+=2){D(1){3 s=7.M();8=s.d(R[i]);9(8!=-1){7=7.b(0,8)+R[i+1]+7.b(8+R[i].5)}Y{11}}}}z 7});$(\'.1K\').j(u(y,7){9(1A){3 5=x.5;9(5%2==1){5--}3 12=\'\';E(3 i=0;i<5;i+=2){3 1e=\'<1f>\'+x[i]+\'</1f>\';3 S=\'<10 A="\'+x[i+1]+\'" B="1B"/>\';12+=\'<Q B="1O">\'+S+1e+\'</Q>\'}z 12}});$(\'.1g .1i p\').j(u(i,h){T=h.M();y=T.d(\'@<a U="#c\');9(y!=-1){14=T.d(\'</a>\',y);9(14!=-1){h=h.b(0,y)+h.b(14+4)}}z h});u 1k(g){r=g.d(\'c\');9(r!=-1)g=g.b(r+1);z g}u 1m(g){g=\'&1X=\'+g+\'#%1n\';1o=1b.20(/#%1n/,g);z 1o}u 1p(){j=$(o).j();$(o).j(\'\');o=\'.1c\';$(o).j(j);$(\'#O-19\').G(\'A\',1b)}u 1q(e){g=$(e).G(\'15\');g=1k(g);j=$(o).j();9(o==\'.1c\'){1s=\'<a U="#1t" 27="1p()">\'+28.29+\'</a><a 2a="1t"/>\';$(o).j(1s)}Y{$(o).j(\'\')}o=\'#2b\'+g;$(o).j(j);$(\'#O-19\').G(\'A\',1m(g))}16=2d.2e.U;17=\'#O-2g\';18=16.d(17);9(18!=-1){1x=16.b(18+17.5);1q(\'#2j\'+1x)}E(3 i=0;i<P.5;i++){9(\'1z\'2m P[i]){3 g=P[i].1z;3 1a=2o($(\'#c\'+g+\':L\').G(\'1C\'));$(\'#c\'+g+\' .2q:L\').j(u(y,7){3 H=P[i].15;9(1a>=2s.2t){$(\'#c\'+H+\':L .2u\').1h()}3 K=$(\'#c\'+H+\':L\').j();K=\'<Q B="1g" 15="c\'+H+\'" 1C="\'+(1a+1)+\'">\'+K+\'</Q>\';$(\'#c\'+H).1h();z(7+K)})}}',62,157,'|||var||length||oldhtml|check_index|if||substring||indexOf|||par_id|||html|img_src|search_key|upper_html||Cur_Cform_Hdr||http_search||temp_html||function||find_http|Emo_List|index|return|src|class|toUpperCase|while|for|str|attr|child_id|save_http|yt_link|child_html|first|toLowerCase|yt_code|comment|Items|div|Force_Tag|img_html|temp|href|youtube|com|yt_code_index|else|save_html|img|break|newhtml|www|index_tail|id|cur_url|search_formid|search_index|editor|par_level|Cur_Cform_Url|comment_form|ht|img_code|span|comment_wrap|remove|comment_body|whitespace|Valid_Par_Id|trim|Cform_Ins_ParID|7B|n_cform_url|Reset_Comment_Form|Display_Reply_Form|yt_video|reset_html|origin_cform|iframe|http|Replace_Image_Ext|ret_id|watch|parentId|Display_Emo|comment_emo|level|x5b|x7d|x7c|x5d|u2008|Replace_Force_Tag|Replace_Youtube_Link|comment_emo_list|u2007|u200a|u2006|item|comment_block|charAt|u3000|u2005|comment_youtube|embed|autohide|frameborder|parentID|u2004|https|replace|Replace_Image_Link|u2029|u2003|u2028|u2002|u2001|onclick|Msgs|addComment|name|r_f_c|u2000|window|location|xa0|form_|HTTP|x0b|rc|x3e|x3c|in|HTTPS|parseInt|u200b|comment_child|comment_img|Config|maxThreadDepth|comment_reply|u2009|allowfullscreen'.split('|'),0,{}))    
    //]]>
     </script>
5. Chọn một trong các CSS style bên dưới qua ảnh minh họa mà bạn thích và Thêm đoạn code bên dưới vào trên code ]]></b:skin> :
Style 1: Thread comment mẹ cọn.
Ảnh minh họa
Code CSS 1.
.comment_wrap {
background: #FFF;
padding: 10px;
border: 1px solid #CCC;
-moz-box-shadow: inset 0 0 10px #CCC;
-webkit-box-shadow: inset 0 0 10px #CCC;
box-shadow: inset 0 0 10px #EEE;
margin: 10px 0 0 0;
}
#comments {
clear: both;
}
#comments h3{
font-size:18px;
margin-top:15px;
}
#comments .avatar-image-container {
float: left;
margin: 0 10px 0 0;
width: 50px;
height: 50px;
max-width:50px;
max-height:50px;
padding: 0 10px 0 0;
border-right: 1px solid #DDD;
}
#comments .avatar-image-container img {
width: 50px;
height: 50px;
max-width: 50px;
max-height: 50px;
background:url(http://1.bp.blogspot.com/-M-tnUtHR8K0/UK4ydWzeYsI/AAAAAAAADUg/AJMNsU71XSM/s1600/anonymous.jpg) no-repeat;
}
.comment_name{
font-weight: bold;
padding: 0;
font-size: 14px;
text-decoration: none;
}
.comment_name a {
font-weight: bold;
padding:0;
font-size: 14px;
text-decoration: none;
}
.comment_date {color: #BBB;}
.comment_body p {
line-height: 1.5em;
margin: 1em 0 0 0;
color: #666;
word-wrap:break-word;
}
.comment_inner {
word-wrap: break-word;
}
.comment_child .comment_wrap {padding-left: 10px;}
.comment_reply {
font-size: 10px;
font-weight:bold;
text-transform: uppercase;
margin-left:5px;
margin-right:5px;
}
.comment_admin .avatar-image-container {border-right: 3px solid #308D9B!important;}
.unneeded-paging-control {display: none;}
.comment-form {max-width: 100%;!important;}
#comment-editor {width:101%!important}
.comment_form a {
text-decoration: none;
text-transform: uppercase;
font-weight: bold;
font-family: Arial, Helvetica, Garuda, sans-serif;
font-size: 15px;
}
.comment_form a:hover {text-decoration: underline;}
.comment_reply_form {
padding: 0 0 0 20px;
}
.comment_reply_form .comment-form {width: 99%;}
.comment_emo {
vertical-align: middle;
margin: -0.3em 0 0 0;
}
.comment_emo_list .item {
float: left;
width: 40px;
text-align: center;
height: 40px;
margin: 10px 10px 0 0;
}
.comment_emo_list span {
display: block;
font-weight: bold;
font-size: 11px;
letter-spacing: 1px;
}
.comment_youtube {max-width:100%!important;width:400px;height:225px;display:block;margin:auto}
.comment_img {max-width:100%!important;}
.deleted-comment {
padding: 10px 10px 10px 10px;
display: block;
color: #CCC;
}
.comment_service{
margin-top:5px;
font-size:10px;
}
#respond {
overflow: hidden;
padding-left: 10px;
clear: both;
}
Style 2: Thread comment dạng thư mục.
Ảnh minh họa
Chèn Thread comment phân nhiều cấp vào Blogspot Ver 2
Code Css 2:
#comments h4 {
font-weight: normal;
text-transform: uppercase;
font-size: 18px;
display: block;
float: none;
padding: 0 8px;
margin: 0 0 0 0;
background-color: #0F83A0;
color: white;
font-weight: bold;
line-height: 28px;
height: 30px;
font-size: 110%;
}
.unneeded-paging-control {display: none;}
.comment_child .comment_wrap {
background: url(http://4.bp.blogspot.com/-EeuBuBf-6Ec/UPy2-iSsegI/AAAAAAAAJ-k/QDZAAl9TvRg/s1600/reply_bg.png) no-repeat;
padding: 0px 0px 0px 20px;
margin-left: 10px;
}
.comment_inner {
width: 100%;
zoom: 1;
display: inline-block;
outline: none;
overflow: hidden;
background: white;
box-shadow: 0 1px 3px 0 #B5B5B5;
-moz-box-shadow: 0 1px 3px 0 #b5b5b5;
-webkit-box-shadow: 0 1px 3px 0 #B5B5B5;
border: 1px solid #DDD;
border-bottom: 4px solid #0F83A0;
overflow: hidden;
position: relative;
margin: 10px 0px 10px 0px;
}
.comment_header {background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
float: left;
padding: 10px;
width: 200px;
margin: 10px 20px 20px 10px;
line-height: 1.8;}
.comment_avatar img {
 border-width: 1px;
 -moz-border-radius: 2px;
 -webkit-border-radius: 2px;
 border-radius: 2px;
 -webkit-background-clip: padding-box;
}
.comment_name {
margin: -6px 0 0 42px!important;
margin: 2.1em 0 1em;
color: #525252;
font-weight: bold;
font-size: 13px;
}
.comment_name {
margin: 0 0 0 40px;
font-weight: bold;
line-height: 1;
font-size: 13px;
}
.comment_name a {
color: #525252;
text-decoration: none;
text-shadow: 0 0 1px #DDD;
}
.comment_name a:hover {color: #F90;}
.comment_service {
margin: 0 0 0 41px;
color: #666;
font-size: 13px;
}
.comment_reply {
clear: both;
float: right;
 background-color:#fff;
 border:1px solid #ddd;
 display:inline-block;
 margin: 10px -22px -22px 0;
 font-size:12px;
 font-weight:bold;
 padding:3px 11px;
 text-decoration:none;}
.comment_reply:hover {background-color:#5390AD;}
.comment_reply:active {
 position:relative;
 top:1px;
}
.comment_body p {
font-size: 12px;
margin: 10px 15px 10px 15px;
color: #666;
word-wrap: break-word;
}
.comment_avatar .avatar-image-container {
height: 36px!important;
width: 36px!important;
 border: 1px solid #ddd;
 -webkit-background-clip: padding-box;
}
.comment-form {max-width: 100%;!important;}
#comment-editor {width:101%!important}
.comment_admin {
background: #fff url(http://3.bp.blogspot.com/-N0Envax4dyY/UQqrpM6BzWI/AAAAAAAAKYk/zSgezjHN8YQ/s1600/admin.png) no-repeat right -1px;
box-shadow: 0 1px 3px 0 #B5B5B5;
-moz-box-shadow: 0 1px 3px 0 #b5b5b5;
-webkit-box-shadow: 0 1px 3px 0 #B5B5B5;
border: 1px solid #DDD;
border-bottom: 4px solid #0F83A0;
overflow: hidden;
position: relative;
}
.comment_form a {
text-decoration: none;
font-weight: bold;
font-size: 12px;
}
.comment_form a:hover {text-decoration: underline;}
.comment_reply_form {
padding: 0 0 0 20px;
border-left: 1px solid #ddd;
}
.comment_reply_form .comment-form {width: 100%;}
.comment_emo {
max-width: 1.5em;
max-height: 1.5em;
vertical-align: middle;
margin: -0.3em 0 0 0;
}
.comment_emo_list .item {
float: left;
padding: 10px 10px 0 10px;
text-align: center;
}
.comment_emo_list span {
display: block;
font-weight: bold;
font-size: 11px;
letter-spacing: 1px;
}
.comment_youtube {max-width:100%!important;width:400px;height:225px;display:block;margin:auto}
.comment_img {
max-width:100%!important;
}
.comments .avatar-image-container img {
width:34px!important;
height:33px!important
}
.deleted-comment {
padding: 10px 10px 10px 10px;
display: block;
color: #CCC;
}
Style 3: Style Wb sub menu thread comment
6. Lưu mẫu lại là xong. Giờ quay lại tận hưởng thành quả của bạn thôi. :))

54 nhận xét:

 1. sao thêm cái này vào nó lại do blog nhỉ làm theo cái cũ thì bị lỗi làm cái này thì dơ luôn blog cứ load mãi may mà mình lưu trước

  Trả lờiXóa
 2. à được rồi .làm theo cái mới này có j query nặng thì phải cái cũ thì ra do quên thay id hèn gì toàn báo lỗi j làm theo cách cũ đc rồi

  Trả lờiXóa
 3. @everytimeNếu dùng bản Free trên mạng:3) :3) :3) thì bạn Lưu ý xóa hết đoạn sau phần /*Comment .... */ cú đi vì nó xung khắc với phần đó. Mình không xem được trang bạn nên không biết góp ý cụ thể đoạn đó thế nào:3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 4. dùng cái cũ cũng đc tí nữa vo coi xem cái mới thay thê nào nhé tìm tim và chỉnh từ hom qua đến h h viết bài cái đã
  có gì góp ý với nhé

  Trả lờiXóa
 5. @everytime
  Bạn thử xóa bỏ đoạn này đi nha:
  /* Comments
  ----------------------------------------------- */
  #comments h4 {
  margin: 1em 0;
  color: #ff0000;
  }
  #comments h4 strong {
  font-size: 110%;
  }
  #comments-block {
  margin: 1em 0 1.5em;
  line-height: 1.3em;
  }
  #comments-block dt {
  margin: .5em 0;
  }
  #comments-block dd {
  margin: .25em 0 0;
  }
  #comments-block dd.comment-footer {
  margin: -.25em 0 2em;
  line-height: 1.4em;
  font-size: 78%;
  }
  #comments-block dd p {
  margin: 0 0 .75em;
  }
  .deleted-comment {
  font-style:italic;
  color:gray;
  }
  .feed-links {
  clear: both;
  line-height: 2.5em;
  }
  #blog-pager-newer-link {
  float: left;
  }
  #blog-pager-older-link {
  float: right;
  }
  #blog-pager {
  text-align: center;
  }
  /* Sidebar Content
  ----------------------------------------------- */

  Xung đột Code với phần này mà :3) :3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 6. Anh namkna ơi, xem giùm em ạ, em đã áp dụng thủ thuật này nhưng không được ạ T_T
  http://blogtructuyenvn.blogspot.com/2012/02/huong-dan-ang-ki-tk-ngan-hang-liberty.html

  Trả lờiXóa
 7. @vlpm4st3r Ok để anh fix lại coi thế nào :3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 8. Vâng ạ, anh xem giùm em sớm nhất có thể nhé :2) Cùng họ hàng, giúp đỡ nhau tí :4) :1) :1) :5)

  Trả lờiXóa
 9. @vlpm4st3r Ok:D) :D) :D) . Mấy hôm nay đi xuốt không có thời gian mấy :B) :B) :B)

  Trả lờiXóa
 10. OK, anh quăng em cái yh được không, sợ spam thì pm em qua yh dep trai_deophai, a rảnh thì hỏi vai điều :3) :1) :1)

  Trả lờiXóa
 11. @vlpm4st3r Ok! Để anh cài lại yahoo đã. Hôm trước Remove để máy nhẹ hơn. Máy anh cùi mà :3) :3)

  Trả lờiXóa
 12. Anh ngủ rồi à?:C) :C) :H) :J)

  Trả lờiXóa
 13. @vlpm4st3r Dạo này phải đi ngủ xớm rùi. Ở nhà bị thầy bu quản lý mà :B) :B) :B) :B)

  Trả lờiXóa
 14. @Fairstar
  :3) :3)
  Mà sao em chưa thấy a Nam pm yh em nhỉ :K) :K) :K) , a cài chưa :F)

  Trả lờiXóa
 15. @vlpm4st3r Vừa cài xong nè. Yahoo anh là: langtuluongsonbac_tq.:F) :F)

  Trả lờiXóa
 16. Nam ơi giúp mình với:F)Mình làm coment phân cấp hoài mà không được,Nam có rãnh chỉnh dùm mình tí nhé!link template của mình: http://www.mediafire.com/?cbraa7hajuqrwmd.
  Rất cảm ơn Nam!:Q)

  Trả lờiXóa
 17. Nam ơi! Giúp mình cái này với:Q). Sau tạo ra được 3 cột cho footer giống như Nam vậy? <a href='https://lh3.googleusercontent.com/-oBPw8wjWqXs/T5ElyywmfWI/AAAAAAAAAbw/ZnowxT_QfeU/w888-h316-k.Nam rãnh chỉ dùm mình nhé!Cảm ơn Nam rất nhiều.

  Trả lờiXóa
 18. @Admin Mình nhớ template đó có 3 cột rùi mà. Tuy nhiên nếu muốn biết cách chia bạn tham khảo bài viết Chia Footer Blogger (Đáy Blogspot) thành nhiều cột :3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 19. Không phải! ý mình hỏi là làm sao kẻ được đường phân chia cho 3 cột kìa:Q) :Q)

  Trả lờiXóa
 20. @FairstarThì lấy cái trên để sửa thêm cái commen phân cấp mà

  Trả lờiXóa
 21. @Admin Bạn chỉ cần thêm thuộc tính border-right:1px solid #eee;border-left:1px solid #eee; vào thẻ quy định của wiget nằm giữa.
  Bằng các vào Thiết kế => Chỉnh sửa HTML và tìm đoạn code sau:
  #footer2-wrapper{margin-left:10px;width:290px;float:left;word-wrap:break-word;overflow:hidden;padding:0 10px}

  - Và thay thế nó thành:
  #footer2-wrapper{margin-left:10px;width:290px;float:left;word-wrap:break-word;overflow:hidden;padding:0 10pxborder-right:1px solid #8f8f8f;border-left:1px solid #8f8f8f;}

  Với #8f8f8f lòa mã màu của đường kẻ :3) :3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 22. @Admin Chết nhầm đổi thành đoạn này nha:
  #footer2-wrapper{margin-left:10px;width:290px;float:left;word-wrap:break-word;overflow:hidden;padding:0 10px; border-right:1px solid #8f8f8f;border-left:1px solid #8f8f8f;}

  Trả lờiXóa
 23. @Admin Chết nhầm đổi thành đoạn này nha:
  #footer2-wrapper{margin-left:10px;width:290px;float:left;word-wrap:break-word;overflow:hidden;padding:0 10px; border-right:1px solid #8f8f8f;border-left:1px solid #8f8f8f;}

  Trả lờiXóa
 24. khung viết code phần này đẹp nhỉ!

  Trả lờiXóa
 25. @Thao Trinh Code này dduwwocj bác Tiên nguyên viết mà :3) :3) :3)

  Trả lờiXóa
 26. Ờ namkna ơi cho mình hỏi sao mà khi mình tạo phân cấp cho comment thì mất cái biểu tượng mặt cười vậy?

  Trả lờiXóa
 27. @Vo thi LamXin lỗi Namkna mình trả lời thay. bạn phải đổi đoạn này trong phần mặt cười:
  bodyText = document.getElementById('comments-block');
  Thành:
  bodyText = document.getElementById('cm_block'); mí được.

  Trả lờiXóa
 28. a xem hộ em giờ làm sao mà reply được nhỉ em không reply được e sử dụng css thứ 2 ấy :(

  Trả lờiXóa
 29. Ngược lại chèn reply như bài http://namkna.blogspot.com/2011/12/tao-nut-reply-cho-nhan-xet-blogger-nut.html#.UY04xEqgXKG
  của anh thì tịt phân cấp luôn :(

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mẫu comment của em là mẫu commnet cũ, Em phải thực hiện đầy đủ các bước như bài đăng này nha. Chỉ lấy nguyên qđoạn mã CSS thứ 2 thì không có tác dụng đâu em ak.

   Xóa
 30. Anh Namkna oi!Yen lam roi van bi loi kg hien phan hinh anh dc anh a !Nho anh sang nha xem giup Yen nha anh !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Yến mình đã qua trang enbiendethuong của bạn và tháy rằng bạn chưa áp dụng thủ thuật này. Bạn hãy áp dụng để được hỗ trợ nha.

   p/s: nếu không làm được hãy gửi template vào mail: tavannam01@gmail.com mình sẽ thêm giúp

   Xóa
 31. Hom qua Yen da ap dung het tat ca thu thuat nay ban a ! ap dung ti buoc 1 den buoc 5 luon...nhung blog cua Yen van kg thay doi dc gi het ...nen Yen da xoa buoc 5 (vi no anh huong den 1 chut xiu blog la cho DANG NHAN XET CUA BAN hien len nen mau xanh duong nam duoi nhung chu nay trong hoi xau nen minh moi xoa buoc 5 )
  Co le blog minh bi loi sao ,sao do...(minh nghi la do chen nen tim vao entry bai viet va tien tich ngoai)Gio minh gui template qua mail Nam dum giup Yen them vao va chinh sua lai neu bi loi nha ban !Cam on ban that nhieu !!!
  P/S:Tu khi minh chen nen tim vao tien tich ngoai va entry bai viet thi nhung ai theo doi blog minh kg nhin thay bai viet moi nua va cung kg hieu nghiem khi ap dung cac thu thuat nhu "comment moi nhat,tao Slide bài viết moi v.v...trong Javascript !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Để lát mình chỉnh template rồi gửi cho bạn.

   Xóa
  2. Yến kiểm tra mail đi nha namkna đã gửi template cho bạn rùi đó.

   Xóa
 32. Anh ơi em làm được rồi nhưng tại sao comment thử thì không hiện chữ vậy ?

  Trả lờiXóa
 33. bác ơi cho em hỏi cái :D ,blog em hiện h đang dùng template mới thì ko biết sao nó mất cái comment phân cấp này anh à @@ ,anh có cách nào giúp em với ,em thử 3 mẫu trên rồi ,trong 3 cái mẫu trên thì em thấy mẫu 2 rất ok nhưng mà em ko muốn khi em cmt có chữ ad ở sau đó anh @@ ,anh có thể fix dk ko ạ :D ,ko thì kiểu 3 cũng dk nhưng kiểu 3 em làm vào thì có thêm mấy cái icon biểu tượng nữa @@ mà trong khi đó em có chèn thêm emotion vào chỗ comment rồi ,nên em thấy như thế nhìn hơi nhiều quá anh ạ :D ,mong anh giúp em với nha :D

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. 1- với cả 3 kiểu em đều có thể tắt emoticons bằng cách thay đổi đoạn

   Display_Emo = true;

   thành:

   Display_Emo = false;

   2- Kiểu 2 cách ẩn chữ ADD đó không khó. Em hãy áp dụng nó vào blog sau đó dán link blog áp dụng thủ thuật đó lên đây anh chỉ cách cho nha.

   Xóa
  2. http://congdongl3.blogspot.com/

   Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  4. vậy để em áp dụng rồi anh giúp em vs nha :D ,à em có kết bạn đó anh của em là Kỵ Sĩ Rồng đó anh :D

   Xóa
  5. em làm xong rồi đó anh :D ,nhưng mà có lạ 1 cái là bây h em cmt ko hiện chữ admin nữa mà nó hiện vào người khác (người đó là author chứ ko phải admin) @@ vậy là sao hở anh @@,mà dù sao cũng nhờ anh chỉ cách ẩn chữ admin với ^^ ,địa chỉ blog đây anh :) : http://congdongl3.blogspot.com/

   Xóa
  6. bây h thì em hiểu rồi @@ ,ai viết bài nào mà nếu người ấy cmt thì có chữ ad ở sau vậy mà em cứ tưởng nếu ai là ad thì cmt vào bài nào cũng hiện chữ ad :D ,nếu vậy thì h ok rồi anh ạ :) ,tks anh ^^

   Xóa
  7. Uk. không có gì đây e ak.

   Xóa
 34. Anh Nam xem hộ blog của em có đầy đủ commnet theo phân cấp nhưng lại không hiện khung comment. Bấm nút trả lời cũng không hiện thị. Không biết em đã xóa nhầm cái gì rôi. Anh Nam xem sơm trả lời em với. thank. Tên blog nè www.nhatthienkt.com

  Trả lờiXóa
 35. cái code của ad còn thiếu cái thẻ đóng của div ở cuối nhé.

  Trả lờiXóa