Thư viện

Trải nghiệm

Thứ Ba, tháng 4 24, 2012

Đổi màu widget "Follow by Email" của blogger

Hôm nay namkna sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi màu nền của nút Submit, hộp nhập văn bản, cỡ chữ và màu sắc của nút Submit trong tiện ích THeo dõi bằng email (Follow by Email). Namkna từng giới thiệu các hộp đăng ký email giúp người đọc của bạn đăng ký để cập nhật blog hàng ngày của bạn (theo dõi Tại đây). Tuy nhiên tại sao không cá nhân hóa widget theo dõi qua email của blogger để dùng nhỉ. Xuất phát từ ý tưởng đó namkna đã viết bài hướng dẫn này. Các bước cho tiện ích này là rất dễ dàng.

Chia sẻ:
Đổi màu widget "Follow by Email" của blogger
Hôm nay namkna sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi màu nền của nút Submit, hộp nhập văn bản, cỡ chữ và màu sắc của nút Submit trong tiện ích THeo dõi bằng email (Follow by Email). Namkna từng giới thiệu các hộp đăng ký email giúp người đọc của bạn đăng ký để cập nhật blog hàng ngày của bạn (theo dõi Tại đây).  Tuy nhiên tại sao không cá nhân hóa widget theo dõi qua email của blogger để dùng nhỉ. Xuất phát từ ý tưởng đó namkna đã viết bài hướng dẫn này. Các bước cho tiện ích này là rất dễ dàng.
Ảnh minh họa:
Đổi màu widget "Follow by Email" của blogger
☼ Cách tiến hành:
1- Đăng nhập (login) vào Blog
2- Vào Bố cục (Layout)
3- Chọn Thêm tiện ích (Add a Gadget) => Chọn Theo dõi qua Email (Follow by Email):
Đổi màu widget "Follow by Email" của blogger
4- Lưu tiện ích lại.
5- Tiếp theo truy cập vào Mẫu (template) => Chỉnh sửa HTML (Edit HTML) => Tiếp tục (Procced) => Dán đoạn code bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>
/*--- Follow by email -- namkna's blog ---*/
.FollowByEmail .follow-by-email-inner .follow-by-email-address{
    color:#4DA6FE !important;
    width:100%;height:22px;
    font-size:13px;
    border:1px inset
    }
.FollowByEmail .follow-by-email-inner .follow-by-email-submit{
    width:60px;
    margin:0;
    border:0;
    border-radius:4px !important;
    -moz-border-radius:4px !important;
    background:#4DA6FE !important;
    background:rgba(0,0,0,.6);
    color:#fff;font-size:13px;
    height:24px;
    z-index:0
    }
.follow-by-email-inner .follow-by-email-submit:hover{
    background:#FF7700 !important
    }
Trong đó:
 • Để thay đổi màu sắc văn bản nhập vào khung email adress..., Bạn chỉnh sửa mã màu #4DA6FE.
 • Để thay đổi Màu nền nút Submit của nút khi chưa dê chuột vào hãy chỉnh sửa #4DA6FE
 • Để thay đổi Màu nền nút Submit của nút khi dê chuột vào hãy chỉnh sửa #FF7700
 • Hãy sử dụng bảng mã màu của namkna Tại đây để lấy mã màu ưng ý nha.

6- Lưu mẫu lai và kiểm tra kết quả nha.