Thư viện

Trải nghiệm

Thứ Sáu, tháng 8 24, 2012

Hộp Subscribe kết hợp twitter, google pluss, feed cho blogger

Hôm nay namkna sẽ giới thiệu cho các bạn cách tạo hộp đăng ký chứa liên kết RSS và Twitter, Goole +, Google pluss cho blogger. Nó cũng chứa một mẫu đăng ký đẹp mắt, nơi độc giả có thể gửi email để nhận được cập nhật miễn phí từ trang web của bạn. Widget này được thực hiện tương thích để làm việc với tất cả các trình duyệt đặc biệt là với IE8.

Chia sẻ:
Hộp Subscribe kết hợp twiter, google+, feed cho blogger
Hôm nay namkna sẽ giới thiệu cho các bạn cách tạo hộp đăng ký chứa liên kết RSSTwitter, Goole +, Google pluss cho blogger. Nó cũng chứa một mẫu đăng ký đẹp mắt, nơi độc giả có thể gửi email để nhận được cập nhật miễn phí từ trang web của bạn. Widget này được thực hiện tương thích để làm việc với tất cả các trình duyệt đặc biệt là với IE8.
Xem demo để thấy rõ hơn:
☼ Cách tiến hành:
1- Đăng nhập (login) vào Blog
2- Vào Bố cục (Layout)
3- Chọn Thêm tiện ích (Add a Gadget) => Chọn HTML/Javarscip: => Dán đoạn code bên dưới vào:
<style>
  /* Social Widget */
  #namkna-bar2 {
    border: 0;
    margin-bottom: 10px;
    margin: 0 auto;
      width:300px;
  }
  .googleplus {
    background: #F5FCFE;
    border-top: 1px solid #FFF;
    border-bottom: 1px solid #ebebeb;
    border-right: 1px solid #D8E6EB;
    border-left: 1px solid #D8E6EB;
    border-image: initial;
    font-size: .90em;
    font-family: "Arial","Helvetica",sans-serif;
    color: #000;
    padding: 9px 11px;
    line-height: 1px;}
  .googleplus span {
    color: #000;
    font-size: 11px;
    position: absolute;
    display:inline-block;
    margin: 9px 70px;}
  .g-plusone {  float: left;}
  .gplus {
    background: #fff;
    padding: 0px;
    border: 0px solid #C7DBE2;
    margin-bottom:-13px;}

  .twitter {
    background: #EEF9FD;
    padding: 10px;
    border: 1px solid #C7DBE2;
    border-top: 0;}
  #mashable {
    background: #EBEBEB;
    border: 1px solid #CCC;
    border-top: 1px solid white;
    padding: 2px 8px 2px 3px;
    text-align: right;
    border-image: initial;}
  #mashable .author-credit {}
  #mashable .author-credit a {
    font-size: 10px;
    font-weight: bold;
    text-shadow: 1px 1px white;
    color: #1E598E;
    text-decoration:none;}
  #email-news-subscribe .email-box{
    padding: 5px 10px;
    font-family: "Arial","Helvetica",sans-serif;
    border-top: 0;
    border-right: 1px solid #C7DBE2;
    border-left: 1px solid #C7DBE2;
    border-image: initial;
    height:35px;}
  #email-news-subscribe .email-box input.email{
    background:#FFFFFF;
    border: 1px solid #dedede;
    color: #999;
    padding: 7px 10px 8px 10px;
    -moz-border-radius: 3px;
    -webkit-border-radius: 3px;
    -o-border-radius: 3px;
    -ms-border-radius: 3px;
    -khtml-border-radius: 3px;
    border-radius: 3px;
    border-image: initial;
    font-family: "Arial","Helvetica",sans-serif;} 
  #email-news-subscribe .email-box input.email:focus{color:#333} 
  #email-news-subscribe .email-box input.subscribe{
    background: -moz-linear-gradient(center top,#FFCA00 0,#FF9B00 100%);
    background: -webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0,#FFCA00),color-stop(1,#FF9B00));
    background: -moz-linear-gradient(center top,#FFCA00 0,#FF9B00 100%);
    -pie-background: linear-gradient(270deg,#ffca00,#ff9b00);
    font-family: "Arial","Helvetica",sans-serif;
    border-radius:3px;
    -moz-border-radius:3px;
    -webkit-border-radius:3px;
    border:1px solid #cc7c00;
    color:white;
    text-shadow:#d08d00 1px 1px 0;
    padding:7px 14px;
    margin-left:3px;
    font-weight:bold;
    font-size:12px;
    cursor:pointer;
    border-image: initial;}
  #email-news-subscribe .email-box input.subscribe:hover{
    background: #ff9b00;
    background-image:-moz-linear-gradient(top,#ffda4d,#ff9b00);
    background-image:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#ffda4d),to(#ff9b00));
    filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(startColorStr=#ffffff,endColorStr=#ebebeb);
    outline:0;-moz-box-shadow:0 0 3px #999;
    -webkit-box-shadow:0 0 3px #999;
    box-shadow:0 0 3px #999
    background:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0,#ffda4d),color-stop(1,#ff9b00));
    background:-moz-linear-gradient(center top,#ffda4d 0,#ff9b00 100%);
    -pie-background:linear-gradient(270deg,#ffda4d,#ff9b00);
    border-radius:3px;
    -moz-border-radius:3px;
    -webkit-border-radius:3px;
    border:1px solid #cc7c00;
    color:#FFFFFF;
    text-shadow:#d08d00 1px 1px 0} 
  #other-social-bar {
    background-color: #D8E6EB;
    box-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF inset;
    padding: 0px;
    font-family: "Arial","Helvetica",sans-serif;
    font-weight:bold;
    overflow: hidden;
    border: 1px solid #B6D0DA;
      height:37px;
  }
  #other-social-bar ul {list-style: none outside none; padding-left: 4px;}
  #other-social-bar .other-follow {
    float: left;
    color:#1E598E;
    overflow: hidden;
    height:20px;
    padding:5px;
    width: 270px;}
  #other-social-bar .other-follow ul {
    list-style: none outside none;
    padding-left: 4px;}
  #other-social-bar .other-follow ul li {
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    display:inline;
    border:0;
    text-shadow: 1px 1px white;} 
  #other-social-bar .other-follow ul li a {
    font-size: 12px;
    color:#1E598E;
    font-weight: bold;
    display:inline;
    text-shadow: 1px 1px white;}
  #other-social-bar .other-follow li {
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    display:inline;
    border:0;
    text-shadow: 1px 1px white;}
  #other-social-bar .other-follow li a {
    font-size: 12px;
    color:#1E598E;
    font-weight: bold;
    display:inline;
    text-shadow: 1px 1px white;}
  #other-social-bar .other-follow li.my-rss {
    background: url('http://4.bp.blogspot.com/-FMdyC13Was4/ULyk7szqneI/AAAAAAAAAkc/hB8TWZ2M0C4/s1600/rss--namkna-blogspot-com.png') no-repeat transparent;
    line-height: 1;
    padding: 0px 3px 1px 20px;
    width: 60px;
    margin-bottom:0px;
      margin-left:5px;}
  #other-social-bar .other-follow li.my-rss a, #other-social-bar .other-follow li.my-twitter a, #other-social-bar .other-follow li.my-gplus a{
  text-decoration:none;
  }
  #other-social-bar .other-follow li.my-rss a:hover, #other-social-bar .other-follow li.my-twitter a:hover, #other-social-bar .other-follow li.my-gplus a:hover{
  text-decoration:underline;
  }
  #other-social-bar .other-follow li.my-twitter {
    background: url('http://2.bp.blogspot.com/-S62ZTZqXeWE/ULyk8q1lhxI/AAAAAAAAAko/FcMEuHFmhak/s1600/twitter-namkna-blogspot-com.png') no-repeat transparent;
    line-height: 1;
    padding: 0px 3px 1px 20px;
    width: 60px;
    margin-bottom:0px;}
  #other-social-bar .other-follow li.my-gplus {
    background: url(http://3.bp.blogspot.com/-HpKvO2doHa8/ULyk6vd0krI/AAAAAAAAAkY/NGai7xprpM8/s1600/gplus-namkna-blogspot-com.png) no-repeat transparent;
    line-height: 1;
    width: 60px;
    padding: 0px 3px 1px 20px;
    margin-bottom:0px;}

  </style>

  <!--[if IE]>
  <style>
  #email-news-subscribe .email-box input.subscribe{
    background: #FFCA00;
    }
  </style>
  <![endif]-->
<!--begin of social widget--> <div style="margin-bottom:10px;"> <div id="namkna-bar2" > <!-- Begin Widget -->
<div class="gplus"> <link href="https://plus.google.com/u/0/115432539722668400541" rel="publisher" />
<script type="text/javascript"> window.___gcfg = {lang: 'en'}; undefinedfunctionundefined) {var po = document.createElementundefined"script"); po.type = "text/javascript"; po.async = true;po.src = "https://apis.google.com/js/plusone.js"; var s = document.getElementsByTagNameundefined"script")[0]; s.parentNode.insertBeforeundefinedpo, s); })undefined);</script> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.pushundefined['_setAccount', 'UA-29131740-1']); _gaq.pushundefined['_trackPageview']); undefinedfunctionundefined) { var ga = document.createElementundefined'script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = undefined'https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagNameundefined'script')[0]; s.parentNode.insertBeforeundefinedga, s); })undefined); </script>
<!-- Place this tag where you want the badge to render --> <g:plus href="https://plus.google.com/u/0/115432539722668400541" width="300" height="131" margin="0px" theme="light"></g:plus> </div>
<div class="googleplus"> <!-- Google --> <span>Recommend us on Google!</span><div class="g-plusone" data-size="medium"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> </div>
<div class="twitter"> <!-- Twitter --> <iframe title="" style="width: 300px; height: 20px;" class="twitter-follow-button" src="http://platform.twitter.com/widgets/follow_button.html#_=1319978796351&amp; align=&amp;button=blue&amp;id=twitter_tweet_button_0&amp; lang=en&amp;link_color=&amp;screen_name=namkna&amp;show_count=&amp; show_screen_name=&amp;text_color=" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> </div>
<div id="email-news-subscribe"> <!-- Email Subscribe --> <div class="email-box"> <form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.openundefined'http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=--namkna--', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true"> <input class="email" type="text" style="width: 150px; font-size: 12px;" id="email" name="email" value="Enter Your Email here.." onfocus="ifundefinedthis.value==this.defaultValue)this.value=&#39;&#39;;" onblur="ifundefinedthis.value==&#39;&#39;)this.value=this.defaultValue;" /> <input type="hidden" value="--namkna--" name="uri" /> <input type="hidden" name="loc" value="en_US" /> <input class="subscribe" name="commit" type="submit" value="Subscribe" /> </form> </div> </div> <div id="other-social-bar"> <!-- Other Social Bar --> <ul class="other-follow"> <li class="my-rss"> <a rel="nofollow" title="RSS" href="http://feeds.feedburner.com/--namkna--" target="_blank">RSS Feed</a> </li> <li class="my-twitter"> <a rel="nofollow" title="twitter" rel="author" href=http://twitter.com/namkna" target="_blank">Twitter</a> </li> <li class="my-gplus"> <a rel="nofollow" title="Google Plus" rel="author" href=https://plus.google.com/u/0/115432539722668400541 target="_blank">Google Plus</a> </li> </ul> </div> <div id="mashable" style="background: #EBEBEB;border: 1px solid #CCC;border-top: 1px solid white;padding: 1px 8px 1px 3px;text-align: right;border-image: initial;font-size:10px;font-family: "arial","helvetica",sans-serif;"> <span class="author-credit" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="http://namkna.blogspot.com/2012/12/tao-hop-dang-ky-subscription-tren.html" target="_blank" >Add Widgets »</a></span></div></div> <!-- End Widget --> </div>
<!--end of social widget-->
Trong đó:
- Thay https://plus.google.com/u/0/115432539722668400541 thành URL profile trang google + của bạn..

- Thay namkna Thay thành id trang twiter của bạn.
- Thay --namkna-- thành ID feed của bạn.Nếu blog của bạn chưa có feed hãy xem cách đăng ký tại đây. Đăng ký xong bạn bấm vào Edit Feed Detail để lấy ID như bên dưới..
Hộp Subscribe kết hợp twiter, google pluss, feed cho blogger

4- Lưu tiện ích lại!
5- Vào Mẫu (Template) => Chỉnh sửa HTML (Edit HTML) => Tiếp tục (Procced) => Thêm đoạn mã sau vào sau thẻ  ]]></b:skin>
<script src='http://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'/>
6- Lưu lại là Ok.
Xem thêm các mẫu khác tại đây.

9 nhận xét:

 1. Lấy Id Twitter như thế nào hà Nam?
  Có phải là như vầy không: https://twitter.com/nguyenxuanthiet
  Giúp nhé?

  Trả lờiXóa
 2. Của mình nó không hiện mục này Nam xem giúp nhé:
  Follow@nguyenxuanthiet

  Trang Cỏ Lấm Bụi Đường Nam qua xem thử và giúp với nhé?

  Trả lờiXóa
 3. Mình sửa được rồi! Khoái quá! Híc híc

  Trả lờiXóa
 4. bạn ơi mình muốn sửa cái banner nó rộng toàn bộ giống như banner của bạn nhưng mình không biết ở phần nào bạn chỉ giúp mình
  chung cư giá rẻ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Câu hỏi của bạn không rõ ràng nên rất khi supports.

   Xóa
 5. bạn ơi mình muốn sửa cái banner nó rộng toàn bộ giống như banner của bạn nhưng mình không biết ở phần nào bạn chỉ giúp mình
  chung cư giá rẻ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ý bạn là phần header hay phần nào thế bạn,

   Xóa