Thư viện

Trải nghiệm

Thứ Năm, tháng 1 10, 2013

Mega Dropmenu từ CSS cho blogger/blogspot

Mẫu menu này sử dụng CSS do vậy load nhanh và nhìn cũng khá đẹp mắt. Mình sử dụng thuộc tính transform nên có hiệu ứng trong xuốt khi ta hover chuột vào. Menu hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến như Firefox, chroome,opera, internet explorer, safari,...

Chia sẻ:
Mega Dropmenu dẹp từ CSS cho blogger/blogspot
Mẫu menu này sử dụng CSS do vậy load nhanh và nhìn cũng khá đẹp mắt. Mình sử dụng thuộc tính transform nên có hiệu ứng trong xuốt khi ta hover chuột vào. Menu hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến như Firefox, chroome,opera, internet explorer, safari,...
Các bạn có thể xem minh họa:
Xem demo: View Demo
Ảnh minh họa:
Mega Dropmenu dẹp từ CSS cho blogger/blogspot

Bước 1: Thêm CSS Mega Dropmenu

1.1. Đăng nhập vào blog
1.2. Mào mẫu
1.3. Chọn CHỉnh sửa HTML (Không cần mở rộng tiện ích mẫu)
1.4- Thêm đoạn code bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin> .
#menu {
 list-style:none;
 margin:0px auto 0px auto;
 height:43px;
 z-index:999;
 width:100%;
 margin-left:0px;
}

#menu li {
 float:left;
 display:block;
 text-align:center;
 position:relative;
 padding: 4px 4px;
 margin-right:30px;
 margin-top:7px;
 border:none;
 z-index:999; 
}

#menu li:hover {
 border: 1px solid #CCC;
 border-bottom:none;
 padding: 4px 4px;
 
 /* Background color and gradients */
 
 background: #F4F4F4;
 background: -moz-linear-gradient(top, #F4F4F4, #EEEEEE);
 background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#F4F4F4), to(#EEEEEE));
 
 /* Rounded corners */
 
 background-image:url(http://namkna.blogspot.com/);
 background-repeat:repeat-x;
 background-position:70px center;
 
 -moz-border-radius: 5px 5px 0px 0px;
 -webkit-border-radius: 5px 5px 0px 0px;
 border-radius: 5px 5px 0px 0px;
 z-index:999;
}

#menu li a {
 font-family:Segoe UI,Tahoma,Arial,Verdana,sans-serif;
 font-size:14px; 
 color: #EEEEEE;
 display:block;
 outline:0;
 text-decoration:none;
 text-shadow: 1px 1px 1px #000;
 z-index:999;
}


#menu li:hover a {
 color:#161616;
 text-shadow: 1px 1px 1px #ffffff;
}

#menu li:hover .drop {
 
}

.dropdown_1column, 
.dropdown_2columns, 
.dropdown_3columns, 
.dropdown_4columns,
.dropdown_5columns {
 margin:4px auto;
 float:left;
 position:absolute;
 left:-999em; /* Hides the drop down */
 text-align:left;
 padding:10px 5px 10px 5px;
 border:1px solid #CCC;
 border-top:none;
 
 /* Gradient background */
 background-image:url(http://4.bp.blogspot.com/-H198X8Ypy_Q/UO6E9VsCt3I/AAAAAAAAFFk/RNSVFiPqbjc/s1600/bg_megamenu-namkna-blogspot-com.png);
 background-repeat:repeat-x;
 background-position:bottom center;

 /* Rounded Corners */
 -moz-border-radius: 0px 5px 5px 5px;
 -webkit-border-radius: 0px 5px 5px 5px;
 border-radius: 0px 5px 5px 5px;
}

.dropdown_1column {width: 140px;}
.dropdown_2columns {width: 380px;}
.dropdown_3columns {width: 420px;}
.dropdown_4columns {width: 460px;}
.dropdown_5columns {width: 700px;}

#menu li:hover .dropdown_1column, 
#menu li:hover .dropdown_2columns, 
#menu li:hover .dropdown_3columns,
#menu li:hover .dropdown_4columns,
#menu li:hover .dropdown_5columns {
 left:-1px;
 top:auto;
}

.col_1,
.col_2,
.col_3,
.col_4,
.col_5 {
 display:inline;
 float: left;
 position: relative;
 margin-left: 2px;
 margin-right: 2px;
}
.col_1 {width:230px;
 border-left:1px solid #CCC;
 padding:2px 8px 2px 2px; 
}
.col_2 {width:180px;border-right:1px solid #CCC;}
.col_3 {width:410px;}
.col_4 {width:550px;}
.col_5 {width:690px;}

#menu .menu_right {
 float:right;
 margin-right:0px;
}
#menu li .align_right {
 /* Rounded Corners */
 -moz-border-radius: 5px 0px 5px 5px;
  -webkit-border-radius: 5px 0px 5px 5px;
  border-radius: 5px 0px 5px 5px;
}

#menu li:hover .align_right {
 left:auto;
 right:-1px;
 top:auto;
}

#menu p, #menu h2, #menu h3, #menu ul li {
 font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
 line-height:21px;
 font-size:12px;
 text-align:left;
 text-shadow: 1px 1px 1px #FFFFFF;
}
#menu h2 {
 font-size:21px;
 font-weight:400;
 letter-spacing:-1px;
 margin:7px 0 14px 0;
 padding-bottom:14px;
 border-bottom:1px solid #666666;
}
#menu h3 {
 font-size:14px;
 margin:7px 0 14px 0;
 padding-bottom:7px;
 border-bottom:1px solid #888888;
}
#menu p {
 line-height:18px;
 margin:0 0 10px 0;
}

#menu li:hover div a {
 font-size:12px;
 color:#000;
 font-weight:bold;
}
#menu li:hover div a:hover {
 color:#029feb;
}


.strong {
 font-weight:bold;
}
.italic {
 font-style:italic;
}

.imgshadow { /* Better style on light background */
 background:#FFFFFF;
 padding:4px;
 border:1px solid #777777;
 margin-top:5px;
 -moz-box-shadow:0px 0px 5px #666666;
 -webkit-box-shadow:0px 0px 5px #666666;
 box-shadow:0px 0px 5px #666666;
}
.img_left { /* Image sticks to the left */
 width:auto;
 float:left;
 margin:5px 15px 5px 5px;
}

#menu li .black_box {
 background-color:#333333;
 color: #eeeeee;
 text-shadow: 1px 1px 1px #000;
 padding:4px 6px 4px 6px;

 /* Rounded Corners */
 -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;

 /* Shadow */
 -webkit-box-shadow:inset 0 0 3px #000000;
 -moz-box-shadow:inset 0 0 3px #000000;
 box-shadow:inset 0 0 3px #000000;
}

#menu li ul {
 list-style:none;
 padding:0;
 margin:0 0 12px 0;
}
#menu li ul li {
 font-size:12px;
 line-height:24px;
 position:relative;
 text-shadow: 1px 1px 1px #ffffff;
 padding:0;
 margin:0;
 float:none;
 text-align:left;
 width:130px;
}
#menu li ul li:hover {
 background:none;
 border:none;
 padding:0;
 margin:0;
}

#menu li .greybox li {
 background:#F4F4F4;
 border:1px solid #bbbbbb;
 margin:0px 0px 4px 0px;
 padding:4px 6px 4px 6px;
 width:116px;

 /* Rounded Corners */
 -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  -khtml-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
}
#menu li .greybox li:hover {
 background:#ffffff;
 padding:4px 6px 4px 6px;
 margin:0px 0px 4px 0px;
}
.title_group
{
 text-align:center;
 font-weight:bold;
 font-size:13px;
 height:25px;
 text-transform:uppercase;
 border-bottom:1px solid #CCC;
 padding:0px 0px;
}

.li_megamenu
{
 float:left;
 text-align:left;
 line-height:25px; 
 clear:both;
 background-image:url(http://2.bp.blogspot.com/-nf19PA2J1KQ/UO6EJGpD_MI/AAAAAAAAFFY/9mEyiSGcsk0/s1600-d/arrow4-namkna-blogspot-com.gif);
 background-repeat:no-repeat;
 background-position:0px 5px;
}
.li_megamenu a
{
 font-size:13px; 
 padding-left:15px; 
}.line_menu
{
 background-image:url(http://3.bp.blogspot.com/-A8IRgN9PTx8/UO6DngBacGI/AAAAAAAAFFA/ROaF9fHJ7vg/s1600/mn_1-namkna-blogspot-com.png);
 background-repeat:no-repeat;
 height:45px;
 background-position:top left; 
}
.line_menu .l1
{
 background-image:url(http://3.bp.blogspot.com/-ZSXSmLfNTWw/UO6Dn0RkOMI/AAAAAAAAFFE/yVFYhetYS4Y/s1600/mn_3-namkna-blogspot-com.png);
 background-repeat:no-repeat;
 height:45px;
 background-position:top right; 
}
.line_menu .l2
{
 background-image:url(http://4.bp.blogspot.com/-mAWzLqKzawc/UO6Dnzn28TI/AAAAAAAAFFI/knmG6V859Zk/s1600/mn_2-namkna-blogspot-com.png);
 background-repeat:repeat-x;
 height:45px;
 background-position:top right; 
 margin:0px 4px 0px 19px; 
}
1.5. Lưu mẫu lại và tiến hành bước tiếp theo

Bước 2: Thêm XML

2.1. Tạo khung thêm tiện ích dưới header như bài này; Tạo khung "Thêm tiện ích" (Add Widget) cho Header của blogger
2.2. Vào bố cục (layout) => Thêm tiện ích (Add widget) => Tạo 1 tiện ích HTML/Javarscip và dán đoạn code bên dưới vào:
<div class="line_menu">
<div class="l1">
<div class="l2">
<!--[if IE 6]>
<style>
body {behavior: url("http://3.bp.blogspot.com/-_-38M9Nzn3M/UO6u4UhAE8I/AAAAAAAAFJ8/IojAuW80-eU/s1600/drop-namkna.gif");}
#menu li .drop {background:url("http://3.bp.blogspot.com/-_-38M9Nzn3M/UO6u4UhAE8I/AAAAAAAAFJ8/IojAuW80-eU/s1600/drop-namkna.gif") no-repeat right 8px; 
</style>
<![endif]-->
<ul id="menu">
 <li><a href="#" title="Webso co.,ltd" class="drop">Trang chủ</a></li>
 <li><a href="#" class="drop" title="Giới thiệu">Giới thiệu</a></li>
 <li><a href="#" class="drop">Thiết kế web</a>
    <div class="dropdown_4columns">

<!-- Begin 4 columns container -->
      <div class="col_1" style="border:none">
        <div class="title_group"><a href="#" title="Bảng giá thiết kế website tại WEB SO CO.,LTD">Bảng giá thiết kế</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Gói website giới thiệu doanh nghiệp" text-transform:none;" href="#">Gói website giới thiệu doanh nghiệp</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Website giới thiệu sản phẩm" text-transform:none;" href="#">Website giới thiệu sản phẩm</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Gói website du lịch, đặt tour, bán tour" text-transform:none;" href="#">Gói website du lịch, đặt tour, bán tour</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Gói website tin tức, bán hàng online" text-transform:none;" href="#">Gói website tin tức, bán hàng online</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Gói website bất động sản" text-transform:none;" href="#">Gói website bất động sản</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Gói website đăng tin rao vặt" text-transform:none;" href="#">Gói website đăng tin rao vặt</a></div>   
      </div>
   
      <div class="col_1" style="width:200px;">
      
        <div class="title_group"><a href="#" title="Mẫu website tại WEB SO CO.,LTD">Mẫu website</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Mẫu website Dịch Vụ" text-transform:none;" href="#">Mẫu website Dịch Vụ</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Mẫu website bán hàng" text-transform:none;" href="#">Mẫu website bán hàng</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Mẫu website Thời Trang" text-transform:none;" href="#">Mẫu website Thời Trang</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Mẫu website Du Lịch" text-transform:none;" href="#">Mẫu website Du Lịch</a></div> 
         
      </div>
    </div><!-- End 4 columns container -->

 </li>
 <li><a href="#" class="drop" title="Khách hàng thiết kế website">Khách hàng</a></li>
 <li><a href="#" class="drop" title="Kho dữ liệu tại WEB SO CO.,LTD">Thông tin hữu ích</a>
    <div class="dropdown_2columns">

<!-- Begin 4 columns container -->
      <div class="col_2" >
      
        <div class="title_group"><a href="#" title="Kiến thức cho bạn">Kiến thức cho bạn</a></div><div class="li_megamenu">
<a title="Lập trình" text-transform:none;" href="#">Lập trình</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Thủ thuật Seo" text-transform:none;" href="#">Thủ thuật Seo</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Hệ thống" text-transform:none;" href="#">Hệ thống</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Bảo mật" text-transform:none;" href="#">Bảo mật</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Hệ điều hành" text-transform:none;" href="#">Hệ điều hành</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Phần cứng" text-transform:none;" href="#">Phần cứng</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Thủ thuật" text-transform:none;" href="#">Thủ thuật</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Search Engine News" text-transform:none;" href="#">Search Engine News</a></div><div class="li_megamenu"><a title="Đồ họa" text-transform:none;" href="http://webso.vn/chuyen-muc/Do-hoa-0009.html">Đồ họa</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="vndesignpro game's" text-transform:none;" href="#">vndesignpro game's</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Đồ Họa Web" text-transform:none;" href="#">Đồ Họa Web</a></div></div>

  <div class="col_2" style="border:none;">
       <div class="title_group"><a href="#" title="Download tài liệu">Download</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Ebook" text-transform:none;" href="#">Ebook</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Soft" text-transform:none;" href="#">Soft</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Wallpapers" text-transform:none;" href="#">Wallpapers</a></div>
<div class="li_megamenu"><a title="Relax" text-transform:none;" href="#">Relax</a></div>   
      </div>
 </div>
 </li>
 <li><a href="#" class="drop" title="Thông tin tuyển dụng tại WEB SO CO.,LTD ">Tuyển dụng</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
Trong đó:
 • Thay dấu thăng (#)  là liên kết tới bài viết của bạn.
 • Thay phần trích dẫn nằm trong các thẻ title="...."
 • Để đổi màu nền của menu các bạn thay đổi 3 4 file ảnh in đậm trong phần CSS
2- Lưu tiện ích lại và xem thành quả nha!

15 nhận xét:

 1. Mọi người thông cảm admin đang post thj mất điện nên chưa nói rõ.
  - đoạn code 1 thêm trước ]]>< /b:skin>
  đoạ code 2 thêm vào tiện ích HTML/javascrip.

  Xin loi vi bat tjen. Minh se cập nhật ngay khj có djện

  Trả lờiXóa
 2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 3. Nếu đặt menu này trên banner flash thì banner che khuất menu con. Phải đặt dưới banner.
  Có cách nào đặt trên banner mà không bị mất menu con ?
  Cảm ơn
  Blog: http://copythuthuat.blogspot.com/

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. #menu li {
   float:left;
   display:block;
   text-align:center;
   position:relative;
   padding: 4px 4px;
   margin-right:30px;
   margin-top:7px;
   border:none;
   z-index:999;
   }

   Thay đổi đoạn z-index:999; lớn lên nha.

   Xóa
  2. Nếu vẫn chưa được thì tực hiện thêm bước này:
   dùng mã nhúng flash sau:

   <div id="rongbay">
   <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="980" height="453">
   <param name="movie" value="http://webso.vn/images/rongbay.swf" />
   <param name="quality" value="high" /><param name="WMode" value="Transparent"/><embed wmode="transparent" src="http://webso.vn/images/rongbay.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="980" height="453"></embed></object>

   </div>
   <style>
   #rongbay
   {
   z-index:999;
   width:980px;
   background-image:url(link nền);
   background-repeat:no-repeat;
   }</style>

   Thay http://webso.vn/images/rongbay.swf thành link flash của bạn.
   Nếu flash trong xuốt thig có thể thêm ảnh nền banner vào background-image:url(link nền);

   Xóa
 4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đề nghị ko spam link nha.

   Xóa
  2. Rất tiếc comment của bạn đã bị xóa vì spam link.

   Xóa
 5. thủ thuật hay nhỉ,sang blog em động viên em phát coi,thanks

  Trả lờiXóa
 6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 7. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đề nghị bác không nên lạm dụng gắn link :(

   Xóa
  2. Rất tiếc comment của bạn đã bị xóa vì spam link.

   Xóa
 8. sao e làm y chang vật mà nó ko drop down vậy a Nam Tạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em lưu ý là hãy tạo một tiện ích ngay dưới header (TẠI ĐÂY) trước khi dán code này vào.

   Xóa