Thư viện

Trải nghiệm

Bản quyền nội dung

Toàn bộ những nội dung trên http://www.terocket.com/ 100% thuộc về bản quyền của Terocket. Những nội dung trên website http://www.terocket.com/ và kênh Youtube/TerocketCom là những nội dung do chính biên tập viên và ban quản trị sản xuất, hoàn toàn không sao chép hay sử dụng nội dung của bất cứ một website, cá nhân nào. Và nếu Terocket sử dụng các nội dung trên mạng, sẽ xin phép tác giả, nếu được sự cho phép mới sử dụng và ghi rỏ nguồn gốc của nội dung.

Vì vậy, bất cứ website, cá nhân hay tổ chức nào sử dụng lại nội dung của Terocket để phục vụ mục đích đăng tải lại hay mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được quyền sở hữu nội dung trên website. Và nếu bất cứ cá nhân, tổ chức hay website nào sử dụng trái phép, chúng tôi sẽ sử dụng đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ DMCA để bảo vệ nội dung của mình.

Thay mặt BQT Terocket

2 nhận xét: