Thư viện

Trải nghiệm

Hiển thị các bài đăng có nhãn Audi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Audi. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, tháng 1 31, 2016

Hình ảnh xe ô tô Audi A4 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Audi A4 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Audi A4 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Audi A4 2016 và đặc điểm cơ bản xe Audi A4 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Audi A4 2016 này, hãy xem thêm video về Audi A4 2016 cũng như bài đánh giá xe Audi A4 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Audi A4 2016.

Hình ảnh xe ô tô Audi A4 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Audi A4 Avant 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Audi A4 Avant 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Audi A4 Avant 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Audi A4 Avant 2016 và đặc điểm cơ bản xe Audi A4 Avant 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Audi A4 Avant 2016 này, hãy xem thêm video về Audi A4 Avant 2016 cũng như bài đánh giá xe Audi A4 Avant 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Audi A4 Avant 2016.

Hình ảnh xe ô tô Audi A4 Avant 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Audi Q7 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Audi Q7 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Audi Q7 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Audi Q7 2016 và đặc điểm cơ bản xe Audi Q7 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Audi Q7 2016 này, hãy xem thêm video về Audi Q7 2016 cũng như bài đánh giá xe Audi Q7 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Audi Q7 2016.

Hình ảnh xe ô tô Audi Q7 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Audi R8 V10 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Audi R8 V10 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Audi R8 V10 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Audi R8 V10 2016 và đặc điểm cơ bản xe Audi R8 V10 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Audi R8 V10 2016 này, hãy xem thêm video về Audi R8 V10 2016 cũng như bài đánh giá xe Audi R8 V10 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Audi R8 V10 2016.

Hình ảnh xe ô tô Audi R8 V10 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Audi R8 V10 plus 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Audi R8 V10 plus 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Audi R8 V10 plus 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Audi R8 V10 plus 2016 và đặc điểm cơ bản xe Audi R8 V10 plus 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Audi R8 V10 plus 2016 này, hãy xem thêm video về Audi R8 V10 plus 2016 cũng như bài đánh giá xe Audi R8 V10 plus 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Audi R8 V10 plus 2016.

Hình ảnh xe ô tô Audi R8 V10 plus 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Audi RS3 Sportback 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Audi RS3 Sportback 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Audi RS3 Sportback 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Audi RS3 Sportback 2016 và đặc điểm cơ bản xe Audi RS3 Sportback 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Audi RS3 Sportback 2016 này, hãy xem thêm video về Audi RS3 Sportback 2016 cũng như bài đánh giá xe Audi RS3 Sportback 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Audi RS3 Sportback 2016.

Hình ảnh xe ô tô Audi RS3 Sportback 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Audi R8 e-tron 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Audi R8 e-tron 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Audi R8 e-tron 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Audi R8 e-tron 2016 và đặc điểm cơ bản xe Audi R8 e-tron 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Audi R8 e-tron 2016 này, hãy xem thêm video về Audi R8 e-tron 2016 cũng như bài đánh giá xe Audi R8 e-tron 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Audi R8 e-tron 2016.

Hình ảnh xe ô tô Audi R8 e-tron 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Audi R8 e-tron 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Audi RS6 Avant performance 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Audi RS6 Avant performance 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Audi RS6 Avant performance 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Audi RS6 Avant performance 2016 và đặc điểm cơ bản xe Audi RS6 Avant performance 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Audi RS6 Avant performance 2016 này, hãy xem thêm video về Audi RS6 Avant performance 2016 cũng như bài đánh giá xe Audi RS6 Avant performance 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Audi RS6 Avant performance 2016.

Hình ảnh xe ô tô Audi RS6 Avant performance 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Audi S8 plus 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Audi S8 plus 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Audi S8 plus 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Audi S8 plus 2016 và đặc điểm cơ bản xe Audi S8 plus 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Audi S8 plus 2016 này, hãy xem thêm video về Audi S8 plus 2016 cũng như bài đánh giá xe Audi S8 plus 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Audi S8 plus 2016.

Hình ảnh xe ô tô Audi S8 plus 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Audi RS7 Sportback performance 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Audi RS7 Sportback performance 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Audi RS7 Sportback performance 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Audi RS7 Sportback performance 2016 và đặc điểm cơ bản xe Audi RS7 Sportback performance 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Audi RS7 Sportback performance 2016 này, hãy xem thêm video về Audi RS7 Sportback performance 2016 cũng như bài đánh giá xe Audi RS7 Sportback performance 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Audi RS7 Sportback performance 2016.

Hình ảnh xe ô tô Audi RS7 Sportback performance 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Audi A4 allroad quattro 2017 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Audi A4 allroad quattro 2017 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Audi A4 allroad quattro 2017 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Audi A4 allroad quattro 2017 và đặc điểm cơ bản xe Audi A4 allroad quattro 2017. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Audi A4 allroad quattro 2017 này, hãy xem thêm video về Audi A4 allroad quattro 2017 cũng như bài đánh giá xe Audi A4 allroad quattro 2017 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Audi A4 allroad quattro 2017.

Hình ảnh xe ô tô Audi A4 allroad quattro 2017 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Audi SQ5 TDI plus 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Audi SQ5 TDI plus 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Audi SQ5 TDI plus 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Audi SQ5 TDI plus 2016 và đặc điểm cơ bản xe Audi SQ5 TDI plus 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Audi SQ5 TDI plus 2016 này, hãy xem thêm video về Audi SQ5 TDI plus 2016 cũng như bài đánh giá xe Audi SQ5 TDI plus 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Audi SQ5 TDI plus 2016.

Hình ảnh xe ô tô Audi SQ5 TDI plus 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Audi h-tron quattro Concept 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Audi h-tron quattro Concept 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Audi h-tron quattro Concept 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Audi h-tron quattro Concept 2016 và đặc điểm cơ bản xe Audi h-tron quattro Concept 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Audi h-tron quattro Concept 2016 này, hãy xem thêm video về Audi h-tron quattro Concept 2016 cũng như bài đánh giá xe Audi h-tron quattro Concept 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Audi h-tron quattro Concept 2016.

Hình ảnh xe ô tô Audi h-tron quattro Concept 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Audi A6L e-tron 2017 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Audi A6L e-tron 2017 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Audi A6L e-tron 2017 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Audi A6L e-tron 2017 và đặc điểm cơ bản xe Audi A6L e-tron 2017. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Audi A6L e-tron 2017 này, hãy xem thêm video về Audi A6L e-tron 2017 cũng như bài đánh giá xe Audi A6L e-tron 2017 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Audi A6L e-tron 2017.

Hình ảnh xe ô tô Audi A6L e-tron 2017 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Audi A6L e-tron 2017 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Audi Q7 e-tron 2.0 TFSI quattro 2017 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Audi Q7 e-tron 2.0 TFSI quattro 2017 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Audi Q7 e-tron 2.0 TFSI quattro 2017 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Audi Q7 e-tron 2.0 TFSI quattro 2017 và đặc điểm cơ bản xe Audi Q7 e-tron 2.0 TFSI quattro 2017. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Audi Q7 e-tron 2.0 TFSI quattro 2017 này, hãy xem thêm video về Audi Q7 e-tron 2.0 TFSI quattro 2017 cũng như bài đánh giá xe Audi Q7 e-tron 2.0 TFSI quattro 2017 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Audi Q7 e-tron 2.0 TFSI quattro 2017.

Hình ảnh xe ô tô Audi Q7 e-tron 2.0 TFSI quattro 2017 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Audi S4 2017 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Audi S4 2017 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Audi S4 2017 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Audi S4 2017 và đặc điểm cơ bản xe Audi S4 2017. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Audi S4 2017 này, hãy xem thêm video về Audi S4 2017 cũng như bài đánh giá xe Audi S4 2017 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Audi S4 2017.

Hình ảnh xe ô tô Audi S4 2017 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro 2017 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro 2017 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro 2017 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro 2017 và đặc điểm cơ bản xe Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro 2017. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro 2017 này, hãy xem thêm video về Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro 2017 cũng như bài đánh giá xe Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro 2017 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro 2017.

Hình ảnh xe ô tô Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro 2017 & nội ngoại thất

Thứ Tư, tháng 11 11, 2015

Các dòng xe Audi & mẫu xe Audi từ trước đến nay

by
Tiếp tục với một dòng xe trứ danh của Đức nữa, đó chính là Audi, một trong những dòng xe sang khá phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam, xe Audi được nhiều đại gia lựa chọn. Audi là một hãng xe thuộc tập đoàn xe hơi của Đức Volkswagen, Volkswagen là hãng xe lớn thứ 2 trên thế giới hiện nay, vừa bị Toyota truất ngôi từ  tháng 10/2015 vừa rồi. Và Audi là thương hiệu xe chủ lực của Volkswagen trong những năm qua.

Các dòng xe Audi & mẫu xe Audi từ trước đến nay
Audi Q7 - Một trong những dòng SUV gia đình hạng sang bán chạy nhất của Audi, đây thực sự là một huyền thoại.