Thư viện

Trải nghiệm

Hiển thị các bài đăng có nhãn Blogspot Background. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Blogspot Background. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, tháng 11 02, 2014

[Tips] - Tự thay đổi màu nền & hình nền cho blogger

by
[Tips] - Tự thay đổi màu nền & hình nền cho blogger
Tự động thay đổi hình nền cho blogger và màu nền cho blogpot chuyên nghiệp!