Thư viện

Trải nghiệm

Hiển thị các bài đăng có nhãn Blogspot Open Close. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Blogspot Open Close. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, tháng 12 18, 2014

[Tips] - Nút button Open/Close mở đóng & ẩn hiện nội dung cho Blogspot Blogger

by
[Tips] - Nút button Open/Close mở đóng & ẩn hiện nội dung cho Blogspot Blogger
Khi người dùng muốn xem nội dung, họ sẽ click vào Nút Open/Close để xem, không xem thì nó ẩn lại!