Thư viện

Trải nghiệm

Hiển thị các bài đăng có nhãn EDAG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn EDAG. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, tháng 3 04, 2016

EDAG Soulmate Concept - Công nghệ lái xe tương lai?

by
Hãng xe EDAG của Đức vừa hợp tác với Bosch để nghiên cứu khả năng kết nối internet của một chiếc xe, và cho người biết trong tương lai lái xe sẽ trông như thế nào?

EDAG Soulmate Concept tạo hình từ công nghệ in 3D
EDAG Soulmate Concept tạo hình từ công nghệ in 3D

Thứ Ba, tháng 12 08, 2015

Hình ảnh xe ô tô EDAG Cinema 7D 2003 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe EDAG Cinema 7D 2003 được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh EDAG Cinema 7D 2003 chất lượng cao. Giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về hình dáng xe EDAG Cinema 7D 2003 và đặc điểm cơ bản xe EDAG Cinema 7D 2003. Nếu bạn thấy thích những hình ảnh của xe EDAG Cinema 7D 2003 này, hãy xem thêm video về EDAG Cinema 7D 2003 cũng như bài đánh giá xe EDAG Cinema 7D 2003 của Terocket. Hãy cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc EDAG Cinema 7D 2003 này.

Hình ảnh xe ô tô EDAG Cinema 7D 2003 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô EDAG Keinath GTC Coupe 2003 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe EDAG Keinath GTC Coupe 2003 được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh EDAG Keinath GTC Coupe 2003 chất lượng cao. Giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về hình dáng xe EDAG Keinath GTC Coupe 2003 và đặc điểm cơ bản xe EDAG Keinath GTC Coupe 2003. Nếu bạn thấy thích những hình ảnh của xe EDAG Keinath GTC Coupe 2003 này, hãy xem thêm video về EDAG Keinath GTC Coupe 2003 cũng như bài đánh giá xe EDAG Keinath GTC Coupe 2003 của Terocket. Hãy cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc EDAG Keinath GTC Coupe 2003 này.

Hình ảnh xe ô tô EDAG Keinath GTC Coupe 2003 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô EDAG genX Concept 2004 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe EDAG genX Concept 2004 được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh EDAG genX Concept 2004 chất lượng cao. Giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về hình dáng xe EDAG genX Concept 2004 và đặc điểm cơ bản xe EDAG genX Concept 2004. Nếu bạn thấy thích những hình ảnh của xe EDAG genX Concept 2004 này, hãy xem thêm video về EDAG genX Concept 2004 cũng như bài đánh giá xe EDAG genX Concept 2004 của Terocket. Hãy cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc EDAG genX Concept 2004 này.

Hình ảnh xe ô tô EDAG genX Concept 2004 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô EDAG Show Car No 8 2005 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe EDAG Show Car No 8 2005 được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh EDAG Show Car No 8 2005 chất lượng cao. Giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về hình dáng xe EDAG Show Car No 8 2005 và đặc điểm cơ bản xe EDAG Show Car No 8 2005. Nếu bạn thấy thích những hình ảnh của xe EDAG Show Car No 8 2005 này, hãy xem thêm video về EDAG Show Car No 8 2005 cũng như bài đánh giá xe EDAG Show Car No 8 2005 của Terocket. Hãy cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc EDAG Show Car No 8 2005 này.

Hình ảnh xe ô tô EDAG Show Car No 8 2005 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô EDAG Showcar 2005 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe EDAG Showcar 2005 được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh EDAG Showcar 2005 chất lượng cao. Giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về hình dáng xe EDAG Showcar 2005 và đặc điểm cơ bản xe EDAG Showcar 2005. Nếu bạn thấy thích những hình ảnh của xe EDAG Showcar 2005 này, hãy xem thêm video về EDAG Showcar 2005 cũng như bài đánh giá xe EDAG Showcar 2005 của Terocket. Hãy cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc EDAG Showcar 2005 này.

Hình ảnh xe ô tô EDAG Showcar 2005 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô EDAG Biwak Concept 2006 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe EDAG Biwak Concept 2006 được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh EDAG Biwak Concept 2006 chất lượng cao. Giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về hình dáng xe EDAG Biwak Concept 2006 và đặc điểm cơ bản xe EDAG Biwak Concept 2006. Nếu bạn thấy thích những hình ảnh của xe EDAG Biwak Concept 2006 này, hãy xem thêm video về EDAG Biwak Concept 2006 cũng như bài đánh giá xe EDAG Biwak Concept 2006 của Terocket. Hãy cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc EDAG Biwak Concept 2006 này.

Hình ảnh xe ô tô EDAG Biwak Concept 2006 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô EDAG Pontiac Solstice Hard Top Concept 2006 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe EDAG Pontiac Solstice Hard Top Concept 2006 được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh EDAG Pontiac Solstice Hard Top Concept 2006 chất lượng cao. Giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về hình dáng xe EDAG Pontiac Solstice Hard Top Concept 2006 và đặc điểm cơ bản xe EDAG Pontiac Solstice Hard Top Concept 2006. Nếu bạn thấy thích những hình ảnh của xe EDAG Pontiac Solstice Hard Top Concept 2006 này, hãy xem thêm video về EDAG Pontiac Solstice Hard Top Concept 2006 cũng như bài đánh giá xe EDAG Pontiac Solstice Hard Top Concept 2006 của Terocket. Hãy cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc EDAG Pontiac Solstice Hard Top Concept 2006 này.

Hình ảnh xe ô tô EDAG Pontiac Solstice Hard Top Concept 2006 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô EDAG LUV Concept 2007 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe EDAG LUV Concept 2007 được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh EDAG LUV Concept 2007 chất lượng cao. Giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về hình dáng xe EDAG LUV Concept 2007 và đặc điểm cơ bản xe EDAG LUV Concept 2007. Nếu bạn thấy thích những hình ảnh của xe EDAG LUV Concept 2007 này, hãy xem thêm video về EDAG LUV Concept 2007 cũng như bài đánh giá xe EDAG LUV Concept 2007 của Terocket. Hãy cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc EDAG LUV Concept 2007 này.

Hình ảnh xe ô tô EDAG LUV Concept 2007 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô EDAG Light Car Concept 2009 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe EDAG Light Car Concept 2009 được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh EDAG Light Car Concept 2009 chất lượng cao. Giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về hình dáng xe EDAG Light Car Concept 2009 và đặc điểm cơ bản xe EDAG Light Car Concept 2009. Nếu bạn thấy thích những hình ảnh của xe EDAG Light Car Concept 2009 này, hãy xem thêm video về EDAG Light Car Concept 2009 cũng như bài đánh giá xe EDAG Light Car Concept 2009 của Terocket. Hãy cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc EDAG Light Car Concept 2009 này.

Hình ảnh xe ô tô EDAG Light Car Concept 2009 & nội ngoại thất