Thư viện

Trải nghiệm

Hiển thị các bài đăng có nhãn Kia. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kia. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, tháng 2 03, 2016

Hình ảnh xe ô tô Kia Ceed 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Kia Ceed 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Kia Ceed 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Kia Ceed 2016 và đặc điểm cơ bản xe Kia Ceed 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Kia Ceed 2016 này, hãy xem thêm video về Kia Ceed 2016 cũng như bài đánh giá xe Kia Ceed 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Kia Ceed 2016.

Hình ảnh xe ô tô Kia Ceed 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Kia Ceed 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Kia Ceed GT-Line 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Kia Ceed GT-Line 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Kia Ceed GT-Line 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Kia Ceed GT-Line 2016 và đặc điểm cơ bản xe Kia Ceed GT-Line 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Kia Ceed GT-Line 2016 này, hãy xem thêm video về Kia Ceed GT-Line 2016 cũng như bài đánh giá xe Kia Ceed GT-Line 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Kia Ceed GT-Line 2016.

Hình ảnh xe ô tô Kia Ceed GT-Line 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Kia Ceed SW GT-Line 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Kia Ceed SW GT-Line 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Kia Ceed SW GT-Line 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Kia Ceed SW GT-Line 2016 và đặc điểm cơ bản xe Kia Ceed SW GT-Line 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Kia Ceed SW GT-Line 2016 này, hãy xem thêm video về Kia Ceed SW GT-Line 2016 cũng như bài đánh giá xe Kia Ceed SW GT-Line 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Kia Ceed SW GT-Line 2016.

Hình ảnh xe ô tô Kia Ceed SW GT-Line 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Kia Optima 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Kia Optima 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Kia Optima 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Kia Optima 2016 và đặc điểm cơ bản xe Kia Optima 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Kia Optima 2016 này, hãy xem thêm video về Kia Optima 2016 cũng như bài đánh giá xe Kia Optima 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Kia Optima 2016.

Hình ảnh xe ô tô Kia Optima 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Kia Optima 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Kia Ceed SW 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Kia Ceed SW 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Kia Ceed SW 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Kia Ceed SW 2016 và đặc điểm cơ bản xe Kia Ceed SW 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Kia Ceed SW 2016 này, hãy xem thêm video về Kia Ceed SW 2016 cũng như bài đánh giá xe Kia Ceed SW 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Kia Ceed SW 2016.

Hình ảnh xe ô tô Kia Ceed SW 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Kia Pro Ceed GT 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Kia Pro Ceed GT 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Kia Pro Ceed GT 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Kia Pro Ceed GT 2016 và đặc điểm cơ bản xe Kia Pro Ceed GT 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Kia Pro Ceed GT 2016 này, hãy xem thêm video về Kia Pro Ceed GT 2016 cũng như bài đánh giá xe Kia Pro Ceed GT 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Kia Pro Ceed GT 2016.

Hình ảnh xe ô tô Kia Pro Ceed GT 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Kia Pro Ceed GT-Line 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Kia Pro Ceed GT-Line 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Kia Pro Ceed GT-Line 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Kia Pro Ceed GT-Line 2016 và đặc điểm cơ bản xe Kia Pro Ceed GT-Line 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Kia Pro Ceed GT-Line 2016 này, hãy xem thêm video về Kia Pro Ceed GT-Line 2016 cũng như bài đánh giá xe Kia Pro Ceed GT-Line 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Kia Pro Ceed GT-Line 2016.

Hình ảnh xe ô tô Kia Pro Ceed GT-Line 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Kia Rio 5-door 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Kia Rio 5-door 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Kia Rio 5-door 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Kia Rio 5-door 2016 và đặc điểm cơ bản xe Kia Rio 5-door 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Kia Rio 5-door 2016 này, hãy xem thêm video về Kia Rio 5-door 2016 cũng như bài đánh giá xe Kia Rio 5-door 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Kia Rio 5-door 2016.

Hình ảnh xe ô tô Kia Rio 5-door 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Kia Rio 5-door 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Kia Rio 5-door 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Kia Rio Sedan 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Kia Rio Sedan 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Kia Rio Sedan 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Kia Rio Sedan 2016 và đặc điểm cơ bản xe Kia Rio Sedan 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Kia Rio Sedan 2016 này, hãy xem thêm video về Kia Rio Sedan 2016 cũng như bài đánh giá xe Kia Rio Sedan 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Kia Rio Sedan 2016.

Hình ảnh xe ô tô Kia Rio Sedan 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Kia Rio Sedan 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Kia Sportage 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Kia Sportage 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Kia Sportage 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Kia Sportage 2016 và đặc điểm cơ bản xe Kia Sportage 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Kia Sportage 2016 này, hãy xem thêm video về Kia Sportage 2016 cũng như bài đánh giá xe Kia Sportage 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Kia Sportage 2016.

Hình ảnh xe ô tô Kia Sportage 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Kia Telluride Concept 2016 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Kia Telluride Concept 2016 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Kia Telluride Concept 2016 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Kia Telluride Concept 2016 và đặc điểm cơ bản xe Kia Telluride Concept 2016. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Kia Telluride Concept 2016 này, hãy xem thêm video về Kia Telluride Concept 2016 cũng như bài đánh giá xe Kia Telluride Concept 2016 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Kia Telluride Concept 2016.

Hình ảnh xe ô tô Kia Telluride Concept 2016 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Kia Forte 2017 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Kia Forte 2017 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Kia Forte 2017 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Kia Forte 2017 và đặc điểm cơ bản xe Kia Forte 2017. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Kia Forte 2017 này, hãy xem thêm video về Kia Forte 2017 cũng như bài đánh giá xe Kia Forte 2017 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Kia Forte 2017.

Hình ảnh xe ô tô Kia Forte 2017 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Kia Forte5 2017 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Kia Forte5 2017 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Kia Forte5 2017 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Kia Forte5 2017 và đặc điểm cơ bản xe Kia Forte5 2017. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Kia Forte5 2017 này, hãy xem thêm video về Kia Forte5 2017 cũng như bài đánh giá xe Kia Forte5 2017 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Kia Forte5 2017.

Hình ảnh xe ô tô Kia Forte5 2017 & nội ngoại thất

Hình ảnh xe ô tô Kia Sportage US-Version 2017 & nội ngoại thất

by
Những hình ảnh về xe Kia Sportage US-Version 2017 sẽ được Terocket gửi đến bạn đọc qua bộ ảnh Kia Sportage US-Version 2017 chất lượng cao. Những thông tin chi tiết cũng như cách nhìn tổng quan về hình dáng xe Kia Sportage US-Version 2017 và đặc điểm cơ bản xe Kia Sportage US-Version 2017. Và khi bạn thích những hình ảnh của xe Kia Sportage US-Version 2017 này, hãy xem thêm video về Kia Sportage US-Version 2017 cũng như bài đánh giá xe Kia Sportage US-Version 2017 của Terocket. Cùng Terocket trải nghiệm và chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất, ngoại thất, màu sắc...chiếc Kia Sportage US-Version 2017.

Hình ảnh xe ô tô Kia Sportage US-Version 2017 & nội ngoại thất

Thứ Năm, tháng 11 12, 2015

Các dòng xe Kia & mẫu xe Kia từ trước đến nay

by
Hãng xe KIA là dòng xe đại diện đến từ Hàn Quốc, KIA thuộc liên doanh xe Hyundai KIA và là một trong những hãng xe ô tô lớn nhất châu Á và thế giới. Ở Việt Nam xe KIA khá là phổ biến, phân khúc của KIA là người dân có điều kiện và cực kỳ bình dân, hiện tại KIA là một trong những hãng xe nhận được nhiều ưu ái của người dùng Việt và lượng bán ra các dòng xe chủ lực cực kỳ mạnh.

Các dòng xe Kia & mẫu xe Kia từ trước đến nay
KIA Sorento - Một trong những dòng SUV bình dân bán chạy nhất hiện nay trên thị trường và của KIA.