Thư viện

Trải nghiệm

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiết Kế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiết Kế. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, tháng 11 01, 2014

[Tips] - Nút buttons động bằng CSS3 cho Blogger V1

by
Hôm nay Terocket sẽ giới thiệu đến các bạn nút Buttons, mà blogger thường cần có trong blog để chuyển hướng để giới thiệu hoặc di chuyển đến trang download. Các nút này giúp liên kết đơn giản của bạn hấp dẫn hơn. Bạn có thể xem demo bằng cách nhấp vào nút bên dưới.


Các nút sử dụng CSS3 thì sẽ không hoạt động ở trình duyệt IE cũ, vì nó không hỗ trợ. Các nút này còn lại đều hoạt động trên hầu hết các trình duyệt chính. Trước khi bắt đầu thực hiện thủ thuật với Nút buttons động bằng CSS3 cho Blogger V1 bạn hãy sao lưu trình duyệt của mình nhé.
[Advanced Tips] - Nút buttons động bằng CSS3 cho Blogger V1
[Advanced Tips] - Nút buttons động bằng CSS3 cho Blogger V1 sẽ như thế này đây!
Bước 1 - Hãy bắt đầu với thủ thuật Nút buttons động bằng CSS3 cho Blogger V1 nào. Trước hết bạn cần vào chỉnh sửa mẫu HTML của mình bằng cách vào Blog Title → Template → Edit HTML. Nhấn Ctrl + F và tìm kiếm ]]></b:skin> trong hộp tìm kiếm. Sau đó hãy dán đoạn mã code dưới đây vào trước ]]></b:skin>

.button {display: inline-block;position: relative;padding: 10px 20px;-webkit-border-radius: 8px;-moz-border-radius: 8px;border-radius: 8px;text-decoration: none!important;text-shadow: 1px 1px 0 rgba(255,255,255,0.4);font: 15px Calibri,Arial,sans-serif;white-space: nowrap;vertical-align: baseline;background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png');background-position: bottom left;background-position: bottom left,top right,0 0,0 0;background-repeat: no-repeat;background-clip: border-box;-webkit-box-shadow: 0 0 1px #fff inset;-moz-box-shadow: 0 0 1px #fff inset;box-shadow: 0 0 1px #fff inset;-webkit-transition: background-position 1s;-moz-transition: background-position 1s;transition: background-position 1s;cursor: pointer;}
.button:hover {background-position: top left;background-position: top left,bottom right,0 0,0 0;}
.button:active {bottom: -1px;}
.button.big {font-size: 30px;}
.button.medium {font-size: 18px;}
.button.small {font-size: 13px;}
.blue.button {border: 1px solid #84acc3!important;color: #0f4b6d!important;background-color: #48b5f2;background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png') ,-moz-radial-gradient(center bottom,circle,rgba(89,208,244,1) 0,rgba(89,208,244,0) 100px),-moz-linear-gradient(#4fbbf7,#3faeeb);background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png') ,-webkit-gradient(radial,50% 100%,0,50% 100%,100,from(rgba(89,208,244,1) ),to(rgba(89,208,244,0) )),-webkit-gradient(linear,0% 0,0% 100%,from(#4fbbf7),to(#3faeeb));}
.blue.button:hover {background-color: #63c7fe;background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png') ,-moz-radial-gradient(center bottom,circle,rgba(109,217,250,1) 0,rgba(109,217,250,0) 100px),-moz-linear-gradient(#63c7fe,#58bef7);background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png') ,-webkit-gradient(radial,50% 100%,0,50% 100%,100,from(rgba(109,217,250,1) ),to(rgba(109,217,250,0) )),-webkit-gradient(linear,0% 0,0% 100%,from(#63c7fe),to(#58bef7));}
.green.button {border: 1px solid #96a37b!important;color: #345903!important;background-color: #79be1e;background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png') ,-moz-radial-gradient(center bottom,circle,rgba(162,211,30,1) 0,rgba(162,211,30,0) 100px),-moz-linear-gradient(#82cc27,#74b317);background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png') ,-webkit-gradient(radial,50% 100%,0,50% 100%,100,from(rgba(162,211,30,1) ),to(rgba(162,211,30,0) )),-webkit-gradient(linear,0% 0,0% 100%,from(#82cc27),to(#74b317));}
.green.button:hover {background-color: #89d228;background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png') ,-moz-radial-gradient(center bottom,circle,rgba(183,229,45,1) 0,rgba(183,229,45,0) 100px),-moz-linear-gradient(#90de31,#7fc01e);background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png') ,-webkit-gradient(radial,50% 100%,0,50% 100%,100,from(rgba(183,229,45,1) ),to(rgba(183,229,45,0) )),-webkit-gradient(linear,0% 0,0% 100%,from(#90de31),to(#7fc01e));}
.orange.button {border: 1px solid #bea280!important;color: #693e0a!important;background-color: #e38d27;background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png') ,-moz-radial-gradient(center bottom,circle,rgba(232,189,45,1) 0,rgba(232,189,45,0) 100px),-moz-linear-gradient(#f1982f,#d4821f);background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png') ,-webkit-gradient(radial,50% 100%,0,50% 100%,100,from(rgba(232,189,45,1) ),to(rgba(232,189,45,0) )),-webkit-gradient(linear,0% 0,0% 100%,from(#f1982f),to(#d4821f));}
.orange.button:hover {background-color: #ec9732;background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png') ,-moz-radial-gradient(center bottom,circle,rgba(241,192,52,1) 0,rgba(241,192,52,0) 100px),-moz-linear-gradient(#f9a746,#e18f2b);background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png') ,-webkit-gradient(radial,50% 100%,0,50% 100%,100,from(rgba(241,192,52,1) ),to(rgba(241,192,52,0) )),-webkit-gradient(linear,0% 0,0% 100%,from(#f9a746),to(#e18f2b));}
.gray.button {border: 1px solid #a5a5a5!important;color: #525252!important;background-color: #a9adb1;background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png') ,-moz-radial-gradient(center bottom,circle,rgba(197,199,202,1) 0,rgba(197,199,202,0) 100px),-moz-linear-gradient(#c5c7ca,#92989c);background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png') ,-webkit-gradient(radial,50% 100%,0,50% 100%,100,from(rgba(197,199,202,1) ),to(rgba(197,199,202,0) )),-webkit-gradient(linear,0% 0,0% 100%,from(#c5c7ca),to(#92989c));}
.gray.button:hover {background-color: #b6bbc0;background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png') ,-moz-radial-gradient(center bottom,circle,rgba(202,205,208,1) 0,rgba(202,205,208,0) 100px),-moz-linear-gradient(#d1d3d6,#9fa5a9);background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png') ,-webkit-gradient(radial,50% 100%,0,50% 100%,100,from(rgba(202,205,208,1) ),to(rgba(202,205,208,0) )),-webkit-gradient(linear,0% 0,0% 100%,from(#d1d3d6),to(#9fa5a9));}

*Sau đó hãy lưu mẫu lại bạn nhé.

Bước 2 - Sau đó, thêm HTML bên dưới đây nơi bạn muốn các nút xuất hiện. Terocket đã sắp xếp các nút theo có kích cỡ. Bạn chỉ cần thêm chúng trong bài viết hoặc mẫu bất cứ nơi nào bạn muốn nó xuất hiện.

Nút buttons động bằng CSS3 cho Blogger V1 kích thước lớn


<a class="button big blue" href="LINK">LINKNAME</a>
<a class="button big green" href="LINK">LINKNAME</a>
<a class="button big orange" href="LINK">LINKNAME</a>
<a class="button big gray" href="LINK">LINKNAME</a>

Nút buttons động bằng CSS3 cho Blogger V1 kích thước vừa


<a class="button blue medium" href="LINK">LINKNAME</a>
<a class="button green medium" href="LINK">LINKNAME</a>
<a class="button orange medium" href="LINK">LINKNAME</a>
<a class="button gray medium" href="LINK">LINKNAME</a>

Nút buttons động bằng CSS3 cho Blogger V1 kích thước nhỏ


<a class="button small blue" href="LINK">LINKNAME</a>
<a class="button small green" href="LINK">LINKNAME</a>
<a class="button small orange" href="LINK">LINKNAME</a>
<a class="button small gray" href="LINK">LINKNAME</a>
Bước 3 - Thay thế LINK với liên kết mong muốn vào chổ LINKNAME. Đấy, nó thật đơn giản đúng không nào. Đừng quá lo lắng bạn nhé, nếu có gì không hiểu hoặc thắc mắc, hãy gửi ý kiến hỏi đáp dưới đây, Terocket sẽ giải đáp cho bạn nhé!
Terocket - An Thành Adthinks

Hướng dẫn cài đặt tên miền cho blogspot của Blogger

by
Cài đặt tên miền cho blogger blogspot
Bài này Terocket sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt tên miền (domain) riêng cho Blogspot. Hiện nay cài đặt tên miền cho blogger khó khăn hơn trước đây. Nguyên nhân chính là google yêu cầu bạn xác nhận thông qua bản ghi CName là chủ sở hữu tên chứ không phải ai khác. Sau đây ta đi vào hướng dẫn cụ thể.

[Tips] - Popular Posts / Bài đăng phổ biến hiện đại & hiệu ứng đẹp tùy chỉnh cho Blogger V1

by
Bạn đã quá nhàm chán với các giao diện Popular Posts / Bài đăng phổ biến mà Blogger mặc định cho bạn? Bạn không thích nó vì nó quá đơn điệu và giống quá nhiều người, vì ai cũng sử dụng nó? Bạn muốn có sự thay đổi và điểm nhấn trong Popular Posts / Bài đăng phổ biến? Đừng quá lo lắng, hôm nay Terocket sẽ giới thiệu đến các bạn một thủ thuật blogger nâng cao dành cho Popular Posts / Bài đăng phổ biến. 

>>Hiển thị ảnh thumbnail của bài viết bất kỳ trên tiện ích Popularposts của blogger
>>Bo tròn bài viết trong Popular Post cho Blogger
>>Rainbow PopularPosts với thumbnail và số cho blogger(V4)
>>Multi Color Popular Posts có số đếm cho blogspot (v3)
>>Popular Posts dạng Slides trượt dọc cho Blogger
>>Tùy chỉnh Popular Posts đơn giản của blogger/blogspot
>>Popular posts dạng ảnh có số đếm từ jquery v2 cho blogger
>>Popular Post dạng ảnh Gallery cho blogspot
>>Tiện ích Bài đăng phổ biến bố trí chiều ngang - vers 2
>>Cool Popular Posts style đẹp cho bài đăng phổ biến
>>Màu nền riêng cho bài viết xem nhiều nhất
>>Thêm hiệu ứng tooltips cho rencent post và popuplar post cho blogger
>>Làm đẹp tiện ích Popular Posts (hiệu ứng tooltip)
>>Popular Posts dạng ảnh xoay tròn từ CSS3 cho blogger
>>Ẩn một bài viết bất kỳ trong tiện ích Popular Posts
>>Hiển thị đoạn trích dẫn dạng title cho bài đăng phổ biến
>>Hiển thị bài đăng phổ biến dạng ảnh chuyển động
>>Popular pots có có số đếm và title trích dẫn

Popular Posts / Bài đăng phổ biến được Terocket giới thiệu với giao diện cực kỳ đẹp, cực kỳ trang nhã, hiện đại với các hiệu ứng, hình ảnh to, phông chữ to, đập vào mắt người đọc là sự ấn tượng khó thể phai nhòa. Bạn sẽ không hối tiếc với Popular Posts / Bài đăng phổ biến phiên bản V1 mà Terocket cung cấp sau đây. Nào, cùng Terocket thiết kế Popular Posts / Bài đăng phổ biến cho blogger hiện đại và thật phá cách nhé.

Demo Popular Posts / Bài đăng phổ biến V1

Live Demo

Cách thức thực hiện thủ thuật Popular Posts / Bài đăng phổ biến V1 cho blogger:

Bước 1 - Đầu tiên bạn cần tạo một tiện ích Popular Posts / Bài đăng phổ biến cho blog của mình

Bằng cách vào Blog Title → Layout → Add Widget → Popular Posts. Tiếng Việt có nghĩa là Vào Blogger → Bố cục → Thêm tiện ích → Bài đăng phổ biến.

Bạn cần làm như hình ảnh nhé!

Bước 2 - Thêm CSS cho Popular Posts / Bài đăng phổ biến V1

Bước đầu tiên bạn cần vào Blog Title → Template → Edit HTML. Nhấn Ctrl + F và tìm kiếm ]]></b:skin> trong hộp tìm kiếm. Sau đó hãy dán đoạn mã code dưới đây vào trước ]]></b:skin>

/* Popular Posts Widget customized by Terocket.com */
.PopularPosts .item-thumbnail { display: block; height: 190px; margin: 0; overflow: hidden; position: relative; width: 100%; } 
.PopularPosts .item-title { position: relative; } 
.PopularPosts img { display: block; height: auto; position: absolute; width:auto; transition: all 1s ease 0s; }
.item-title a { background:rgba(0, 0, 0, 0.35); color: #FFFFFF; font-family: Impact; font-size: 17px; font-weight: 100; padding: 10px 0; position: absolute; right: 0; text-align: center; top: 30px; width: 100%; } 
.item-snippet { background:rgba(0, 0, 0, 0.35); color: #FFFFFF; font-weight: 900; left: 12%; padding: 10px; position: absolute; text-align: center; top: 95px; width: 70%; }
.item-content:hover img {transform: rotate(10deg) scale(1.2);}
.item-content { position: relative; }

***Lưu ý là bạn phải gỡ bỏ hết tất cả các CSS của Popular Posts / Bài đăng phổ biến trước đây mà bạn đã từng làm nhé.

Bước 3 - Chèn Javascript Popular Posts / Bài đăng phổ biến vào trước </body>

Thường thì Popular Posts / Bài đăng phổ biến không cần phải sử dụng Javascript, nhưng với Popular Posts / Bài đăng phổ biến V1 thì cần sử dụng nhé.

Đầu tiên bạn cần vào Blog Title → Template → Edit HTML và Nhấn Ctrl + F và tìm kiếm </body>. Sau đó chép đoạn mã code dưới đây vào trên </body> nhé.

<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.0.0/jquery.min.js'/>
<script type='text/javascript'>
 $(document).ready(function() {$(&#39;.PopularPosts img&#39;).attr(&#39;src&#39;, function(i, src) {return src.replace( &#39;s72-c&#39;, &#39;s400&#39; );});});
</script>
    <script type='text/javascript'>
    //<![CDATA[
    // Popular Posts customization by Terocket.com
    // Trim Code by MS-potilas 2012
    $('.popular-posts ul li .item-snippet').each(function(){
     var txt=$(this).text().substr(0,120);
      var j=txt.lastIndexOf(' ');
      if(j>10)
         $(this).text(txt.substr(0,j).replace(/[?,!\.-:;]*$/,'...'));
    });
    //]]>
    </script>

Bạn nhớ là nếu trong mẫu của mình đã có jquery.min.js rồi thì không cần sử dụng jquery.min.js trong đoạn code trên nữa, lúc đó thì xóa đoạn link của nó trong đoạn code  ở trên đi nhé!

Bước 3 - Lưu mẫu và tận hưởng thành quả nào.

Terocket - An Thành Adthinks

Thứ Sáu, tháng 9 05, 2014

Hiển thị bài viết thuộc một nhãn nhất định ở trang chủ

by
Trong thiết kế blog đôi khi theo yêu cầu bạn chỉ muốn hiển thị bài viết thuộc một nhãn nhất định ở trang chủ hoặc kiểu trang index, về cơ bản cách này ngược với cách ẩn bài viết thuộc một nhãn nhất định ở kiểu trang index.
Hiển thị bài viết thuộc một nhãn nhất định ở trang chủ

Đặc điểm: Với thủ thuật này ở trang chủ của bạn chỉ hiện thị bài viết của một nhãn duy nhất và bài viết thuộc các nhãn khác sẽ bị ẩn đi.

Thứ Năm, tháng 9 04, 2014

Chỉ cho phép copy nội dung nhất định trong bài viết blogspot

by
Xây dựng nội dung cho một blog hay trang web Nhưng một số blogger không hiểu điều này và họ đang cố gắng sao chép những nội dung của các trang khác về trang của họ. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn vô hiệu hoá không cho copy sao chép nội dung bài viết chỉ cho copy nội dung trong khung code của bạn, thủ thuật này rất hữu dụng với những trang chuyên về thủ thuật blog.
Chống copy khu vực nhất định trong bài viết blogspot


Thứ Sáu, tháng 8 15, 2014

Giảm dung lượng hình ảnh chuyên nghiệp hơn khi đăng bài trên blogger

by
Khi bài viết của các bạn đăng với số lượng ảnh lớn thì dung lương ảnh cũng chiếm nhiều hơn và bất tiện hơn là khi ta vô tình hay cố ý nhấp chuột vào ảnh thì nó chạy trực tiếp đến link ảnh nhìn nó không có sự chuyên nghiệp và gây khi chịu cho người dùng đã có nhiều bạn muốn giả quyết dứt điểm vấn đề này, hôm nay mình giới thiệu tới các bạn hai cách thực hiện đơn giản.

Cách 1 : Xóa Code Link Ảnh trực tiếp:


Cách này anh nam cũng có giới thiệu qua tuy nhiên mình cũng có đề cập lại một chút:
Sau khi đăng ảnh xong các bạn phải chuyển qua HTML tìm đến các đoạn code tương tự sau:
Cách giảm dung lượng hình ảnh và chuyên nghiệp hơn khi đăng bài viết trên blogger

Thứ Hai, tháng 8 11, 2014

Redirect namkna Template: mẫu chuyển hướng đẹp cho blogspot

by
Trang chuyển hướng trong blogspot hiện nay được rất nhiều blogger sử dụng để tăng tính chuyên nghiệp cho trang và thu hút độc giả, đồng thời đưa ra những cảnh bào với độc giả về những link được liên kết từ trong bài viết hay bất kỳ đâu trên trang của bạn.

Bài viết này mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn mẫu chuyển hướng đơn giản khá đẹp, kết hợp responsiver dành cho blogger
Redirect namkna Template: mẫu chuyển hướng đẹp cho blogspot

CSS Dropdown Menu cho Blogger

by
Dropdown Menu hiện vẫn đang rất phổ biến đối với các Blogger vì nó mang tính chuyên nghiệp, rất phù hợp cho các blog có nhiều chuyên mục mẹ và chuyên mục con, hơn nữa lại không ảnh hưởng tới tốc độ load trang (vì là CSS). Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ một style CSS Dropdown Menu cho các bạn tham khảo. Sau đây là các bước tạo menu cho Blogger:
css-dmenu

Thứ Tư, tháng 7 30, 2014

Giới hạn nên biết khi thiết kế blogspot

by
Blogspot là một nền tảng miễn phí, và tất nhiên như bao nền tảng blog khác nó đều có một điểm tới hạn về mô tả, số lượng bài viết, dung lượng lưu trữ, số blog có thể tạo trên một tài khoản,.... mà bạn có thể chưa biết? Khi bạn đạt tới điểm tới hạn này bạn sẽ có thể phát triển tiếp hay dừng lại? Tất cả sẽ được trả lời trong bài viết này của Namkna.
Giới hạn nên biết khi thiết kế blogspot

Thứ Bảy, tháng 7 19, 2014

Author box đẹp chèn bên dưới bài đăng

by
Đôi khi bạn muốn chia sẻ tới các độc giả một vài điều về bản thân hay một vài mô tả về blog của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một khung thông tin tác giả đẹp mắt chèn bên dưới bài đăng trong Blogger. Sau đây là các bước thực hiện:
Author box đơn giản chèn bên dưới bài đăng

Chủ Nhật, tháng 7 13, 2014

Breadcrumbs và một số style cho blog

by
Breadcrumbs và một số style cho blog
Chắc hẳn các bạn đã quá quen với breadcrumbs - một thanh thông tin đường dẫn cho biết độc giả đang ở đâu trên blog của bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo breadcrums cho Blogger, đồng thời chia sẻ một số style đẹp cho các bạn lựa chọn.

Thứ Sáu, tháng 7 04, 2014

Sửa lỗi không hiển thị nhận xét trong comment blogspot

by
Nhiều người thắc mắc tại sao trong bài viết chỉ thấy khung comment mà không thấy nhận xét đâu mặc dù đã đăng nhận xét trong đó rồi hay trong phần bảng điều khiển không thấy tab Nhận xét đâu cả hoặc trong phần cài đặt nhận xét không thấy hiện đầy đủ chức năng.
Sửa lỗi không hiển thị nhận xét trong comment blogspot
Mối một lỗi trên có một nguyên nhân riêng sau đây ta sẽ cùng đi giải quyết từng vấn đề một.

Thứ Năm, tháng 7 03, 2014

Cách xóa tiện ích Attribution trong blogspot

by
Attribution widget là một tiện ích mặc định được tích hợp sẵn trong cấu tạo của một trang blogger, với một số trang tác giả thiết kế đã bỏ nó đi vì vấn đề thẩm mỹ, tuy nhiên còn rất nhiều mẫu (đặc biệt là những mẫu simple của blogger) vẫn còn chứa tiện ích này. Đặc điểm nhận dạng của wiget này là nó hiển thị một dòng chữ Powered by Blogger (được cung cấp bởi Blogger). Bạn chỉ có thể thay đổi nội dung của dòng chữ này mà không thể xóa nó từ Bố cục (layout) của trang blog.
Hướng dẫn chi tiết xóa tiện ích Attribution trong blogspot
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhanh và hiệu quả nhất để xóa bỏ tiện ích này khỏi trang của bạn mà không làm phá vỡ bố cục hay ảnh hưởng đến mẫu blogger của bạn.

Chủ Nhật, tháng 6 22, 2014

Sửa lỗi không thể chỉnh sửa, di chuyển wiget trong layout blogspot

by
Với một số mẫu, bạn không thể chỉnh sửa, thay đổi vị trí các tiện ích trong Bố cục của trang, Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục vấn đề này, bạn có thể thoải mái thêm tiện ích và tùy biến vị trí của các tiện ích trong phần Bố cục (Layout) của mẫu.
Sửa lỗi không thể chỉnh sửa, di chuyển wiget trong layout blogspot

Thứ Ba, tháng 6 17, 2014

Thêm tiện ích bài đăng nhiều nhận xét nhất

by
Đây là một tiện ích cực kỳ thú vị và hữu ích! Với tiện ích này độc giả sẽ biết bài viết nào HOT và được quan tâm thảo luận nhất ở Blog của bạn. Mặc định nó sẽ liệt kê 10 bài viết có nhiều comment nhất. Bạn hãy xem demo theo link bên dưới.
Thêm tiện ích bài đăng nhiều nhận xét nhất

Thứ Bảy, tháng 6 14, 2014

Tổng quan cách sử dụng blogger

by

Blogspot là gì?

Blogspot nôm na có thể hiểu là một nền tảng webblog miễn phí. Tại đây người dùng có thể đăng ký miễn phí một hoặc nhiều blog để đăng tải, lưu trữ, chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin có tính chất đại chúng, bạn cũng có thể chính sửa giao diện cho trang của mình nhìn thân thiện hơn tùy theo nhu cầu sử dụng.
Tạo blogspot trong 3 giây

Thứ Năm, tháng 6 12, 2014

Cách chống Spam cho Blogspot

by
CHÚ Ý: Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách chống Spam Comment Blogger. Hãy đọc thêm nếu bạn muốn ngăn chặn spam trên blog hay website của bạn.
Cách chống Spam cho Blogspot
Bình luận trên blog hoặc website là một trong những chức năng tuyệt vời nhất để xây dựng liên kết và tăng khả năng tương tác giữa tác giả viết bài với độc giả của họ. Vì thế, nhiều người hoặc máy đã sử dụng các thủ thuật tinh vi để spam bình luận lên hàng loạt các website, blog nhằm tạo backlink về website của họ.

Hướng dẫn chèn button chia sẻ mạng xã hội vào blogspot

by
Có nhiều bạn hỏi cách chèn tiện ích chia sẻ addthis social sharing toolbox sao giống như giao diện Metro Simple mà mình đang dùng. Thực tế thì mình đã cung cấp đoạn code đó tuy nhiên trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tùy biến tiện ích này đầy đủ và linh động hơn

Thứ Ba, tháng 6 03, 2014

Tạo trang báo lỗi 404 Page Not Found cho blog

by
404 Not Found là lỗi xảy ra khi không tìm thấy nội dung mà người dùng yêu cầu. Đối với website/blog, khi người dùng đi tới một liên kết trong trang của bạn nhưng máy chủ cho biết không tìm thấy nội dung, họ sẽ được đưa tới một trang báo lỗi 404 để họ biết và có thể quay về trang chủ hoặc trang vừa xem trước đó. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế một trang báo lỗi 404 đẹp cho Blogger. Sau đây là các bước thực hiện:
Tạo trang báo lỗi 404 Page Not Found cho blog

Thứ Ba, tháng 5 27, 2014

Subscribe box theo phong cách Wordpress cho blog

by
Bài viết này mình sẽ chia sẻ một style nữa của Email Subscribe Box cho Blogger mang phong cách của Wordpress. Với thủ thuật này bạn sẽ có một khung đăng ký nhận bài mới miễn phí qua email đẹp giống như những blog trên nền tảng worpress. Các bạn có thể xem hình ảnh minh họa ở bên dưới:
Subscribe box theo phong cách Wordpress cho blog